AnnonceLuk annonce
Der er styr på retningslinjerne

05-02-2021

Mandag den 8. februar skal elever i 0.-4. klasse tilbage på skolerne. Arkivfoto: Jens Nielsen.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

På et pressemøde først på ugen meddelte regeringen, at eleverne i 0.- 4. klasse fysisk skal tilbage på skolen mandag den 8. februar. Der er imidlertid stadig generelt tale om nødundervisning, da der er flere restriktioner, der skal overholdes. Men der er styr på tingene, og skolerne er klar til at tage vel imod eleverne.

På baggrund af Regeringens pressemøde om delvis genåbning af 0.-4 klasse, har Børne- og Undervisningsministeriet torsdag aften publiceret opdaterede retningslinjer gældende fra mandag den 8. februar, hvor de yngste elever altså kommer tilbage i skole. Der er mange ting, der skal være i orden, men de enkelte skoler er forberedt, og arbejder ud fra erfaring fra tidligere genåbning samt de mange restriktioner, der har været det sidste års tid grundet COVID-19, så de er klar til at tage imod eleverne.

”På baggrund af erfaringerne fra tidligere genåbninger og restriktioner henover det seneste år, har skoleledere, lærer og pædagoger med stor ansvarlighed været i gang med forberedelserne af modtagelsen af de yngste elever hele ugen. Selvom der muligvis kan være lidt usikkerhed hos nogle enkelte mandag morgen, så er folkeskolerne helt generelt klar til, at tage godt imod forventningsfulde elever, som glæder sig til at se hinanden og deres lærere igen,” fortæller Michael Gravesen, der direktør for børn, skole og familieområdet hos Kalundborg Kommune, og fortsætter: ”Til trods for, at man ikke har haft retningslinjer før torsdag aften, er jeg sikker på, at der ikke er mange overraskelser for skolerne.”

Nødundervisning med fokus på trivsel og faglighed

De reviderede retningslinjer gælder fra 8. februar og foreløbigt frem til 28. februar 2021. Her fremgår det, at der generelt er tale om nødundervisning. Undervisningen for 0.-4 klasserne gennemføres i stamklasserne. Inden for stamklassen i skolen og i grupperne ved SFO’en gælder afstandskravet ikke. Kontakt på tværs af stamklasser bør ligeledes minimeres. Der vil imidlertid være lærere og pædagoger, som underviser og løser øvrige opgaver på tværs af klasserne. Alle elever skal deltage i undervisningen på almindelig vis. Derfor vil ulovligt fravær også jf. nationale retningslinjer registreres som ulovligt fravær. I forlængelse heraf, så opfordres til dialog med skolelederen ved særlige situationer.

”Det er korrekt, at de overordnede rammer siger, at der er tale om nødundervisning, som dog, så vidt muligt, skal afspejle den almindelige undervisning,” fortæller Michael Gravesen, og slutter af med at sige: ”Det er dog også mit indtryk, at der i hjemsendelse perioden har været fokus på både elevernes trivsel samt, at der skal være en vis faglighed i undervisningen. Helt generelt har der været tale om en rigtig god indsats til trods for, at vilkårene for hver enkelt elev er forskellig. Når det er sagt, er jeg dog enig med Lærerforeningen i, at det også bliver godt, at få eleverne tilbage i skolen igen.”

Restriktioner til både elever, ansatte og forældre

Hvis forældre kommer på skolerne, skal de anvende mundbind eller visir indenfor på skolen og SFO’en. Eksempelvis i forbindelse med aflevering og afhentning. Samtidig anbefales, at aflevering og afhentning af elever, i det omfang det er muligt, foregår udenfor. Sociale arrangementer som blandt andet klassefester aflyses. Der kan dog holdes arrangementer med faglige formål med en række restriktioner.  

Ifølge de opdaterede retningslinjer fra Børne- og Undervisningsministeriet, skal børnene i SFO så vidt muligt være i faste grupper. Derudover vil det, jf. retningslinjerne, ikke i alle tilfælde være muligt, at SFO grupperne er de samme som i skolen (klassen). Derudover vil både børn og personale kunne samles på tværs af grupper i eksempelvis ydretimerne.


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0