AnnonceLuk annonce
Skoleleder mener ikke, at der er problemer

15-08-2018

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

I går fortalte TV-Kalundborg historien om otte lærere, der tidligere har været ansat på Skolen På Herredsåsen, hvor de alle har sagt op pga. dårligt arbejdsmiljø. Det kan skoleleder på Skolen På Herredsåsen, Tina Mandrup, dog ikke genkende.

Siden 2015, hvor Tina Mandrup blev ansat i stilingen som skoleleder for Skolen På Herredsåsen, har omkring 40 lærere sagt op, hvilket er mere end halvdelen af lærerne på skolen. Det mener en gruppe lærere er pga. et dårligt arbejdsmiljø, men det kan Tina Mandrup ikke genkende.

”Jeg kan ikke genkende billedet af, at der er et problem med arbejdsmiljøet på Skolen På Herredsåsen. Der kan sagtens være dygtige medarbejdere, der siger op, fordi de ikke kan se sig selv i den retning, som skolen går. På det tidspunkt, hvor jeg træder til, ligger der bl.a. en skolereform, der ikke er taget hul på, vi skal implementere Visible Learning og en ny læringsplatform. Tillige er det nyt for lærerne, at de skal registrere deres arbejdstid i et IT-system. Faktisk taler vi om flere store forandringer. Det vil skabe uro uanset, hvem der kommer ind og står i spidsen på det tidpunkt. Reformen kom i august 2014, og jeg bliver ansat i august 2015. Ønsket fra den eksisterende ledelse var at vente på, at en ny skoleleder tog fat og satte sit præg på de forskellige tiltag. Jeg anerkender fuldt ud, at der har været mange forandringer, og det har jeg i øvrigt hele tiden gjort. Men ledelse er forskellig, og jeg gør, hvad jeg mener, er rigtigt, og i overensstemmelse med, hvad min arbejdsgiver forventer af mig,”siger Tina Mandrup.

Frustrerede forældre

Det er imidlertid ikke kun tidligere ansatte, der er frustrerede over situationen, også forældre ytrer sig på sociale medier, hvor de udtryk for bekymring for arbejdsmiljøet på Skolen På Herredsåsen. 

”Forældrenes bekymringer er klart noget af det, vi er rigtig opmærksomme på, og hyppig vikardækning er jo ikke anderledes, end på andre skoler i disse år,” siger Tina Mandrup og fortsætter:

”Jeg er ked af, at det ser ud som om, at det kun er mig, der ikke kan genkende det, når folk taler om dårligt arbejdsmiljø. Fordi mine medarbejdere i stor udstrækning har det ligesom jeg. Her er en vældig god stemning, og det er også noget af det, vi hører, når vi har besøg. Vi har bestemt et godt arbejdsmiljø.”

"Du er altså ikke bekymret for, at tidligere ansatte og mange forældre mener, at der er et dårligt arbejdsmiljø på Skolen På Herredsåsen?”

”Jeg ville være bekymret, hvis jeg stod med en skole med tomme gange, hvor man skulle være heldig, hvis man mødte en medarbejder. Så længe, vi er i stand til at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, der er indstillet på den retning og de mål, der er sat, er jeg ikke bekymret. Jeg tager min opgave alvorligt, og vil opfylde de forventninger, man har til mig fra politisk side,” siger Tina Mandrup

Læs også: Lærerflugt lugter af dårligt arbejdsmiljø

Ledige stillinger og faldende elevtal

”Der er en del ledige stillinger pt. på skolen, og sådan har det været i et stykke tid nu, men har det ikke tidligere været således, at mange søgte netop stillinger på Skolen På Herredsåsen, og alle stillinger var besat?”

”De mennesker, der er her, har aktivt søgt, og de er nøje udvalgt. Jeg ansætter ikke hvem som helst. Derfor står stillingerne måske også indimellem i længere tid. Men vi kan lave den skole, som vi gerne vil med de personer, vi har nu, og det er det vigtigste,” siger Tina Mandrup og fortsætter:

”Men der er flere forklaringer. Før i tiden var der seminarium i Holbæk, og det gør en kæmpe forskel. Hvis vi ikke skulle være i gang med LEAPS, som kræver mere personale i en årrække havde vi i øvrigt heller ikke manglet lærere nu. Kalundborg Kommune har lavet en rekrutteringsstrategi, da det generelt på landsplan er et problem at få kvalificerede arbejdskraft, men i særdeleshed steder som fx Kalundborg, da der er langt til læreruddannelsesstederne.”

”Hvad med elevtallet, er det ikke også sandt, at det er faldet voldsomt?”

”Nedgang i antallet af skoleelever er overhovedet ikke usædvanlig. Sådan er den demografiske udvikling på landsplan. Tillige ser vi i opgangstider, at flere sender deres børn på efterskoler, og i nedgangstider, hvor bl.a. flere tager 10. Klasse på KTC,” siger Tina Mandrup.

”Du siger, at de lærere, der siger op, bliver erstattet med nye kvalificerede lærere. Men er de alle uddannede til at undervise i de fag, som de underviser i?”

”Vi har TeachFirst lærere, som er akademikere, der får merit, og undervejs uddanner sig til lærere. Dem har vi otte af. Derudover har vi også akademikere, der ikke hører under TeachFirst programmet, men som får merit under læreruddannelsen pga. deres tidligere uddannelse. Ligesom vi har en del, der er tidligere pædagoger, men som nu har et ønske om at uddanne sig til lærere, de får også merit under uddannelse. Men alle arbejder i team, så man er aldrig alene om noget,” siger Tina Mandrup.

Mange vikartimer og dårlige vikarer er, hvad man kan læse på sociale medier, at forældre til børn på skolen bl.a. er bekymrede for, og den tager Tina Mandrup til sig.

Ingen har set spørgeskemaerne

”Der er udleverede nogle spørgeskemaer i forbindelse med implementeringen af LEAPS, men ingen har set dem? Hvad siger de skemaer, og må jeg have lov at se dem?” 

”Spørgeskemaerne, som forældrene svarede på i foråret, viser tydeligt, at forældrene er utilfredse og bekymrede for den høje vikardækning samt en for dårlig vikardækning, og det er noget af det, vi ønsker at gøre meget bedre. Bl.a. har vi talt med personalet om, at vi kommer til at styre den 6. ferieuge bedre, da det hidtil ikke har været koordineret godt nok fra ledelsens side, og bl.a. har haft stor betydning for vikardækningen. Det kommer til at se anderledes ud i år. Det har vi ikke været gode nok til, det erkender jeg,” siger Tina Mandrup.

Ikke den eneste skole

Heller ikke Mette Heidemann, direktør for Børn & Skole ved Kalundborg Kommune, kan genkende billedet af, at der er et dårligt arbejdsmiljø på Skolen På Herredsåsen. Hun nævner i stedet, at flere andre skoler i kommunen har et lige så højt udskiftningsniveau af lærere endda, at visse skoler har et højere.

”Der har også på andre skoler i kommunen været stor udskiftning blandt lærerne, og jeg tror, at det er en forandringsproces. Det er klart, at der er sket et skifte i forbindelse med, at man har ansat en ny skoleleder, der er en markant person. Men jeg har kun hørt, at der er et godt arbejdsmiljø på Skolen På Herredsåsen,” siger hun. Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0