AnnonceLuk annonce
Der arbejdes på havneparken

05-01-2017

Havneparken i Kalundborg. Foto: Jens Nielsen

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Den bynære havnepark er en realitet, men der mangler stadig en masse. Projektgruppen har brugt tiden siden sommer på at snakke med alle dem, der har været med til at afholde arrangementer på pladsen, ligesom de har evalueret på de tiltag, der har været.

”I forlængelse af det, har vi anmodet Kommunalbestyrelsen om penge til at videreudvikle pladsen, så den fremstår endnu mere attraktiv til forskellige aktiviteter. Vi tegner nu på den overordnet disponering af pladsen, som tager afsæt i flere bevægelsesaktiviteter, mere grønt, og vi vil åbne pladsen mod by og vand, synliggøre koblingen til midtbyen, mindske trafikken omkring pladsen, der skal en storskærm op, bedre boder og overdækningsmuligheder og meget andet,” siger projektleder ved Kalundborg Kommune, Dennis Ravn.

Kommunen vil gerne blive bedre til at være mere synlige, og fortælle de gode historier omkring havneparken og det samarbejde, der er blevet udviklet mellem borgere, foreninger, ildsjæle og kommune.

”Der er også afsat penge til at understøtte aktiviteter og events på pladsen. Hvis man har ønsker om at prøve et arrangement af på pladsen, kan man skrive til havnepark@kalundborg.dk. Vi vil i løbet af januar fremlægge en kalender, som viser hvilke arrangementer, der vil være i løbet af 2017, og så håber vi, at så mange som muligt vil bidrage til at fylde kalenderen ud med spændende arrangementer,” siger Dennis Ravn.

Ovenstående tiltag bliver igangsat løbende henover de næste 2-3 måneder, og forventes klar til forår/sommer, så pladsen dermed får liv i den afprøvende periode.

”Vi har netop bestilt en ca. 30 m² storskærm, som leveres til foråret. Vi har store forventninger til, at den vil bidrage til et øget liv på pladsen. Samtidig arbejder vi på at præsentere et samlet bud på havneparkens potentialer, som tager afsæt i borgernes idéer, og de tiltag vi prøver (har afprøvet). Forslaget forventes klar til Kommunalbestyrelsen i løbet af sommeren og skal danne afsæt for den overordnet ramme for havneparkens videre udformning,” siger Dennis Ravn.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0