AnnonceLuk annonce
Grønne områder skal gøres mere spændende

18-02-2017

Det grønne område ved legepladsen mellem Søndergade og Enggårdsvej i Ubby, vil blive et af de første områder, hvor den ændrede drift skal afprøves. Foto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

De grønne områder i Ubby-Jerslev er udpeget som forsøgsområde i en helt ny grøn plan fra Kalundborg Kommune, hvor pengene skal buges på en helt ny måde, og som vil gøre de grønne områder mere spændende.

Kalundborg Kommune vil, i samarbejde med Hvidebæk lokalråd, lave et forsøgsprojekt i byens grønne områder. Målet er at lave en case for, hvordan man kan få mere oplevelsesrige grønne områder indenfor det samme driftsbudget. Der er altså ikke flere kroner til plejen, men gode idéer til, hvordan pengene kan bruges lidt anderledes.

Den nye grønne plan som nu sættes i værk, med Ubby som forsøgsområde, er lavet af landskabsarkitekt ved Kalundborg Kommune, Birgitte Kofod Møller i samarbejde med Rasmus Berg, Skov- og Landskabsingeniør.

Græs og løg

Det grønne område ved legepladsen mellem Søndergade og Enggårdsvej i Ubby, vil blive et af de første områder, hvor den ændrede drift skal afprøves.

Græsset vil fremover blive slået mere ved legepladsen og mindre på andre arealer. Nogle græsarealer vil stå med langt græs, hvor der i stedet lægges blomsterløg. Der klippes fortsat langs hækkene og 'oplevelsesstier' gennem området. Sammen med lokalrådet er udvalgt nogle skovarealer, hvor der skal etableres nye trampestier gennem beplantningen, så Ubby-Jerslevs stinet bliver endnu bedre til rundture.

”Vi har fra Lokalrådets side haft et ønske om at i sær området omkring vores nye legeplads blev lidt mere spændende, og vi har haft en rigtig god dialog med Kalundborg Kommune omkring de nye ideer”, siger Jakob Beck Jensen, formand for Hvidebæk Lokalråd.

Buske
Mange steder har buskene været klippet som en stor flade, så deres naturlige vækstform og blomstring ikke kan nydes. Dette vil der nu blive lavet om på. Nogle steder vil buskene blive klippet helt ned, så de kan skyde igen med deres naturlige vækstform, andre steder vil buskene blive fjernet og omdannet til skovbund eller græs.

Stauder
Som noget nyt vil der blive etableret nogle mindre blomsterbede ved hovedgaden og ved Torvet i Ubby. Moderne staudetyper og tæt plantning skal holde driftsudgifterne nede.Klik her for at se billederFacebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0