Debatmøde om Kattegatforbindelsen på Samsø

kontakt@tv-kalundborg.dk

Torsdag den 27. maj er alle på Samsø inviteret, når foreningen ”Foreningen STOP motorvej over Samsø” inviterer til debatmøde i SamBiosen, Samsø Kultur- og Idrætscenter på Pillemarksvej 1 i Tranebjerg. Mødet foregår fra kl. 16 til 18. Repræsentanter for ”Nej til motorvej på Røsnæs” og ”Østjyder mod Kattegatforbindelsen”, deltager også i debatmødet. 

Ligesom søsterforeningerne ”Nej til Motorvej på Røsnæs” og ”Østjyder mod Kattegatforbindelsen” repræsenterer den lokale modstand, kæmper foreningen ”STOP motorvej over Samsø” for, at forhindre Kattegatforbindelsen.

”Der er også meget på spil for samsingerne, hvis der bliver etableret en firesporet motorvej hen over den smukke ø. Samsøs identitet som ø-samfund vil for altid være forandret. Støjgener fra motorvej og eventuelt også en jernbane vil ødelægge den fred og ro, som er et af Samsøs varemærker,” siger Ulla Holm, initiativtager til debatmødet fra ”Stop Motorvej over Samsø” og fortsætter: ”Vi er bange for, at den mørke nattehimmel og landskabsværdierne vil blive kraftigt påvirket, ligesom øens stærke fællesskaber vil måske forsvinde, hvis man hurtigt kan køre til Jylland eller Sjælland for at deltage i foreningsliv og aktiviteter. "

Debatmødet vil indeholde oplæg for og imod Kattegatforbindelsen. Debatpanelet vil bestå af Samsøs borgmester Marcel, Meijer, S, formand for Kattegatkomiteen, formand for Region Midtjylland Anders Kühnau, S, direktør Søren Peter Kjeldahl, Brdr. Kjeldahl, en af Samsøs største virksomheder og Ulla Holm, medlem af Samsø kommunalbestyrelse, SF og repræsentant for ”Stop Motorvej over Samsø”. 

Tilmelding nødvendig

På grund af de gældende COVID-19-restriktioner er det nødvendigt med tilmelding til ullaholm.samsoe@gmail.com.

Del