AnnonceLuk annonce
De udsatte børn bliver til udsatte unge.

04-03-2019

Læserbrev:

De udsatte børn bliver til udsatte unge

I Nordvestnyt d. 18. februar 2019 kunne man læse, at Kalundborg Kommune ligger meget dårligt i forhold til antallet af udsatte familier - faktisk helt i bund. Det konstaterer VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V), som er formand for Børn- og Familieudvalget udtaler i den sammenhæng bl.a. “​Det er sådan, at vi i Kalundborg Kommune har en udfordring der, og det har vi haft i mange år​”. I Kalundborg Kommune har vi desværre også over 800 unge 16-29 årige på offentlig forsørgelse, hvilket også er en andel der er større end i de fleste andre kommuner. Jeg er ret sikker på, at der er en sammenhæng mellem at være barn i en udsat familie og at være ung og have svært ved at finde sig til rette på uddannelses- og jobmarkedet. Og ovenstående udtalelse er desværre symptomatisk og noget jeg ofte hører, at “sådan har det altid været i Kalundborg”.

Så hvad med at vi kommer i gang og gør noget ved det! Vi skal have meget mere fokus på den tidlige indsats - som vi alle snakkede om i valgkampen i 2017 - og som Karl-Åge også nævner i interviewet. Og vi ved jo at vores skoler har en presset økonomi og at vores daginstitutioner også kæmper med dårlige normeringer - så jeg tror at vi skal investere langsigtet på det her område, så vi kan få knækket kurven. Derudover skal vi gøre en meget større indsats for de unge i Kalundborg Kommune som ikke er i arbejde eller uddannelse. Som Niels Erik Danielsen (Ø) skrev i sit oplæg til ækonomiudvalgsmødet d. 20. februar hvor emnet blev drøftet, så har ​”...tidligere tiders strategier og planer åbenbart ikke kunnet afhjælpe den vanskelige situation, som mange unge i Kalundborg befinder sig i. Vi har højkonjunktur, så det er nu, der skal handles, for at sikre de unge arbejde og uddannelse”.

Jeg er helt enig!

Så lad os høre fra fagkundskaben hvad der giver mening for de udsatte børn og familier - og for de unge som mangler uddannelse og arbejde. Og lad os så tage nogle politiske diskussioner på planseminaret, til kommunalbestyrelsesmøderne og før budgetforhandlingerne - og lad os være modige og visionære i kommunalbestyrelsen, ved at tage nogle beslutninger om langsigtede investeringer som helt sikkert kan betale sig! 

Thomas Malthesen Hiorth

kommunalbestyrelsesmedlem, SF Kalundborg.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0