AnnonceLuk annonce
Virksomhed bør politianmeldes

26-01-2019

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Det mener Danmarks Sportsfiskerforbund i hvert fald. Ifølge sportsfiskeren.dk skal Kalundborg Kommune politianmelde Musholm A/S for sit ulovlige opdræt af regnbueørreder i kølevandskanalen ved Asnæs-værket. 

Danmarks Sportsfiskerforbund har skrevet et brev til kommunens Teknik- og Miljøudvalg, hvori de påpeger, at kommunen, ifølge reglerne om håndhævelse af miljøbeskyttelsesloven, skal politianmelde Musholm A/S for deres overtrædelse, skriver sportsfiskeren.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund afslørede den 14. januar 2019, efter at have søgt aktindsigt hos Kalundborg Kommune, at Musholm A/S gennem flere år ulovligt har opdrættet regnbueørreder i 4-6 opdrætsbure i kølevandskanalen ved Asnæsværket. Kommunen har påtalt overtrædelserne over for Musholm A/S tilbage i november 2018, og siden da har havbrugsvirksomheden flyttet fiskene ind i landanlægget på Asnæs Fiskeopdræt, og dermed indstillet den ulovlige produktion. Men ifølge Danmarks Sportsfiskerforbund bør havbrugsvirksomheden politianmeldes og straffes med en bøde, skriver sportsfiskeren.dk

”Musholm A/S har både overtrådt sin miljøgodkendelse og miljøbeskyttelsesloven § 33 ved at opdrætte fisk i opdrætsbure i Asnæsværkets kølevandskanal. Men selvom virksomheden, efter påbud fra Kalundborg Kommune, har flyttet fiskene, og indstillet det ulovlige fiskeopdræt, skal kommunen politianmelde Musholm A/S. Det fremgår tydeligt af reglerne om håndhævelse af miljøbeskyttelsesloven,” siger Verner W. Hansen, formand i Danmarks Sportsfiskerforbund, til sportsfiskeren.dk

De kender reglerne

Ifølge Danmarks Sportsfiskerforbund kender Musholm A/S udmærket reglerne, og derfor mener de, at deres overtrædelse af miljøbeskyttelsesloven skal straffes med minimum 50.000 kr. i bøde.

”Musholm A/S har drevet havbrugsvirksomhed i mange år ,og bør derfor være helt klar over, at det kræver tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33 at etablere opdræt af fisk i opdrætsbure i Asnæsværkets kølevandskanal. Samtidig har det ulovlige opdræt stået på i flere år. Der er altså tale om en klar lovovertrædelse, og det bør naturligvis udløse mere end et påbud om at stoppe det ulovlige fiskeopdræt. Almindeligvis skal den slags overtrædelser udløse en bøde på minimum 50.000 kr.,” siger Verner W. Hansen til sportsfiskeren.dk

Det mener Jakob Beck Jensen, formand for Teknik & Miljøudvalget i Kalundborg Kommune dog ikke, at man skal i dette tilfælde.

”Vi har givet virksomheden en indskærpelse, og med det samme, de får den, reagerer de. De har handlet i god tro, men derfor er det selvfølgelig vigtigt, at man overholder reglerne. Vi mener ikke, at der er begrundelse for at politianmelde. For mig er den sag lukket. Det var noget andet ,hvis de ikke have reageret med det samme,” siger han.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0