Daginstitutionerne lægger kursen for resten af livet.

Læserbrev:

Daginstitutionerne lægger kursen for resten af livet

Til kommunalbestyrelsesmødet d. 24. april skulle vi i kommunalbestyrelsen godkende Kvalitetsrapport 2018 for dagtilbuddene.

Her erklærede Kristine Vesterskov Olsen (A) og jeg os enige i høringssvarene til rapporten fra forældrebestyrelserne, som stort set entydigt efterlyser sammenhæng mellem ambitionen om at skabe højkvalitetstilbud når ressourcetilførslen til Kalundborg Kommunes dagtilbud samtidig er blandt landets laveste.

Og det er et faktum, at vi her i Kalundborg kommune har et lavt omkostningsniveau og samtidig en struktur på daginstitutionsområdet som erfaringsmæssigt er dyr, da vi har mange små institutioner.

Derfor bør alarmklokkerne ringe, for vores børn i daginstitutionerne har brug for tryghed, ro og omsorg, hvilket de kun får fra et personale med god tid og ro på.

Det handler om de vigtigste år i et barns liv, det er den første chance for at bryde en social arv, det er grundlaget for en god skolegang mv. Så det er altafgørende!

Karl Åge Hornshøj Poulsen (V) som er formand for Børne- og Familieudvalget (BFU) er måske enig med mig i det, for han sagde på mødet, at vi i BFU har en vigtig opgave mht. at få fokus på de alt for mange børn med ikke alderssvarende personlige og sociale kompetencer som rapporten viser vi har i vores institutioner. Borgmester Martin Damm bemærkede også til punktet, at man jo ikke nødvendigvis får bedre kvalitet af at tilføre et område flere penge. Og oplyste i den sammenhæng om, at vi har et lavt sygefravær og at det gør udgifterne mindre.

Hvordan udvalgsformanden vil klare den vigtige opgave som beskrevet ovenfor, når hans partifælle Martin Damm - og øjensynligt derfor også ham selv - ikke umiddelbart har til hensigt at se på hvordan vi gør noget ved normeringerne, det kan man jo kun gisne om.

Jeg er ikke i tvivl!

Skal børnenes personlige og sociale kompetencer forbedres, så kræver det altså flere hænder i daginstitutionerne, for det er jo netop via en tæt og nærværende indsat fra personalet, som kontinuerligt skal finde sted i børnenes hverdag, at vi kan opnå resultaterne, som Karl Åge Hornshøj Poulsen snakker om!

Thomas Malthesen Hiorth

kommunalbestyrelsesmedlem, SF Kalundborg
Azaleavej 22
4470 Svebølle

Del