AnnonceLuk annonce




Da Dannebrog faldt ned

04-04-2019

Til legenderne om slaget den 15. juni 1210 føjede sig en historie om, at så længe ærkebisp Anders Sunesen strakte armene mod himmelen, havde de danske styrker succes, men når han tog armene ned, gik det tilbage for danskerne. På C.A. Lorentzens billede fra 1809 om Dannebrog, der faldt ned fra himlen, ser man en siddende kong Valdemar Sejr og i baggrunden den alderstegne biskop få hjælp fra munke til at holde hænderne opstrakt i bøn.

kontakt@tv-kalundborg.dk

Det er, i år, 800 år siden, at vi fik vores flag. Patrick Brian McGuire fortæller i den anledning om flaget og om danskhed på Fugledegård Vikingecenter onsdag den 24. april.

Lørdag den 15. juni 1219. Datoen, da Dannebrog faldt ned fra himmelen. I år er det 800 år siden. Det er historien om Dannebrog og om danskhed i middelalderens og nutidens lys, det handler om, når der onsdag den 24. april kl. 19 bydes på foredrag på Fugledegård Vikingecenter.  Med Tissø Vikingemarked som arrangør indbydes alle interesserede, når Brian Patrick McGuire, professor emeritus, fortæller. Foredraget er et led i Forskningens Døgn, en landsdækkende videnskabsfestival. 

”Her i 2019 fejrer vi fortællingen om, at Dannebrog faldt ned fra Himmelen for 800 år siden. Hvad skal vi stille op med denne fortælling i dag i en verden delt mellem nationalister og internationalister? Foredraget søger en mellemvej, hvor nationalfølelse er værdifuld samtidig med, at den store verden ikke er en trussel, men en gevinst,” siger Brian McGuire, som i øvrigt bor i Svallerup.

Selv om det først er flere hundrede år efter 1219, at historien om Dannebrog opstod, er 1219 en betydningsfuld dato i dansk historie. Det danske rige var nået til Estland, og Danmark var blevet en stormagt i Europa. I løbet af få år skrumpede riget ind, og kongens fangenskab var det første skridt i rigets opløsning. Alligevel overlevede Danmark, og i 1800-tallet betød en nationalromantisk bølge, at alt fra dansk middelalder blev fremhævet som glorværdigt. 

Et land med en meget stærk selvbevidsthed

”Som indvandrer til Danmark fra USA har jeg fra begyndelsen været opmærksom på ironien i, at jeg forlod et land med en meget stærk selvbevidsthed og kom til et land med en lignende stærk selvbevidsthed og nationalfølelse. Jeg har ofte spurgt mig selv, som historiker og borger i det nye land, hvorfra denne selvopfattelse kommer. Danmark er trods alt et lille land, men danskere har siden 1100-tallet set sig selv som enestående i verden, og foredraget vil handle om denne fejring af det nationale midt i utallige nederlag. Jeg vil spørge, hvordan den nationale bevidsthed skaber en stærk kultur, og hvordan denne opfattelse kan være et problem,” fortæller Brian McGuire.

Det er gratis at deltage i foredragsaftenen, men antallet af pladser er begrænsede, og man skal derfor melde sig til på forhånd til Lene Salbo på mailadressen lene@salbo.dk



Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 





0