AnnonceLuk annonce
Cykelsti må vige for stor rørledning

02-10-2020

Af Jens Nielsen

Kalundborg Forsyning udskifter indløbsledningen og de tilhørende indløbspumper til Kalundborg Renseanlæg. Det betyder at et stykke af cykelstien på Sydhavnsvej omlægges mens arbejdet står på.

I dag løber spildevandet fra industrien og spillevandet fra byen i samme ledning ind til renseanlægget bag Kalundborg Forsyning på Dokhavnsvej. Ved udskiftningen lægges der to nye indløbsledninger, en ledning til industri-spildevandet og en ledning til by-spildevandet.

”Det betyder, at fremover løber industri-spildevandet direkte ind i den biologiske del på renseanlægget. Spildevand fra industrien er for-renset hos den virksomhed det kommer fra. Ved at lede spildevandet direkte til den biologiske rensning optimeres processen på renseanlægget, da vi ikke skal bruge ressourcer på den mekaniske rensning af for-renset spildevand,” forklarer Torben Nielsen, projektleder hos Kalundborg Forsyning.

Cykelstien omlægges

Det store arbejde er allerede godt i gang på Dokhavnsvej, og inden længe skal der også graves ud mod Sydhavnsvej. Det betyder at omkring små 100 meter af cykelstien på Sydhavnsvej bliver omlagt mens arbejdet står på, men genetableres når gravearbejdet er færdigt.

Det store spillevandsprojekt omhandler også et stort underjordisk bygningsværk, hvor der skal graves et meget stort hul, bl.a. derfor bliver cykelstien omlagt.

Arbejdet forventes først at være færdigt til marts 2021


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0