AnnonceLuk annonce
Coronavirus-krisen – Stil spørgsmål og få svar

24-03-2020

Peter Westergaard, der er Senior Partner og registreret revisor hos BDO i Kalundborg. Arkivfoto: Jens Nielsen

I en tid, hvor corona-krisen og regeringens tiltag med forskellige hjælpepakker lanceres, kan det være svært for erhvervslivet at navigere. For arrangører som sportsklubber, koncert- og udstillingsarrangører, der står med aflyste arrangementer, er der imidlertid konkret hjælp at hente nu – og ud over dette, som nu er et håndgribeligt tiltag, stiller rådgivnings- og revisionsvirksomheden BDO sig til rådighed for de i erhvervslivet som måtte have spørgsmål til regeringens tiltag.

Om arrangementer: Arrangører af aflyste arrangementer kan nu søge kompensation

Peter Westergaard, der er Senior Partner og registreret revisor hos BDO i Kalundborg, giver her et overblik i forhold til reglerne om aflyste arrangementer:

”Der er nu åbnet for adgangen til at søge kompensation for aflyste arrangementer med mange deltagere, men det gælder om at holde tungen lige i munden. Arrangørerne skal forberede sig godt, inden de søger. Der skal nemlig gives ganske præcise oplysninger om mange ting, hvis man skal gøre sig håb om kompensation. Ansøgninger om kompensation for mere end 500.000 kr. skal ledsages af en erklæring fra en uafhængig revisor. Udgiften hertil dækkes af staten for beløb op til 30.000 kr. Det vil i de fleste tilfælde indebære en refusion på 100 %.”

”I det følgende ridser vi reglerne op,” siger Peter Westergaard:

  1. Hvem kan søge kompensation?

Det kan i første omgang alle, som havde planlagt et arrangement med et forventet deltagerantal på over 1.000 personer i perioden fra og med fredag den 6. marts til og med tirsdag den 31. marts 2020, og som har måtte aflyse, udskyde eller væsentligt ændre dette som følge af de særlige forsamlingsregler, som COVID-19 har affødt.

For arrangementer rettet mod ældre eller mod andre særlige risikogrupper kan der søges kompensation, hvis det forventede deltagerantal var større end 500 personer.

Adgangen til kompensation gælder uanset, om der var tale om et gratisarrangement eller et arrangement med deltagerbetaling.

  1. Hvem kan IKKE søge kompensation?

Arrangører af aflyste messer og udstillinger mv., hvor der var forventet et samlet deltagerantal på over 1.000 / 500 personer over flere dage, er ikke berettigede til kompensation. Det er nemlig en betingelse, at arrangøren skal have haft en forventning om 1.000 / 500 deltagere på samme tid.

Der kan heller ikke søges kompensation, hvis et udskudt arrangement afholdes i en anden juridisk enhed, men med samme ejere, inden for et år efter den oprindelige arrangementsdato.

Arrangører, som har fået dækket deres tab af forsikringer eller af andre statslige kompensationsordninger, kan heller ikke søge om godtgørelse, da det er et krav, at tabet påviseligt er knyttet til aflysningen eller ændringen og ikke kan afværges eller dækkes på anden vis.

  1. Hvor store beløb kan søges?

Der kan søges kompensation for det tab, som aflysningen eller ændringen har forårsaget. Det vil i første omgang betyde dækning af mistede billetindtægter. Der kan dog også søges om dækning af direkte og indirekte omkostninger, når disse kan henføres til arrangementet. Der er ikke noget loft på, hvor stor en kompensation den enkelte arrangør kan opnå.

Stil spørgsmål, og få svar

Peter Westergaard kommer til slut med en opfordring: ”Vi imødeser, at de øvrige hjælpepakker snart bliver lige så konkrete, som den jeg har ridset op her, men lige i øjeblikket går det alt sammen rigtig stærkt, og der er mange hensyn at tage mellem arbejdsmarkedets parter. Derfor har vi i BDO også i denne ekstraordinære situation etableret et panel, der svarer på spørgsmål fra erhvervslivet, og det kan tilgås via dette link: https://www.bdo.dk/da-dk/covid-19/stil-spoergsmaal . Vi vil gerne bidrage til at holde erhvervslivet i gang – også efter corona-krisen,” lyder det fra registreret revisor Peter Westergaard hos BDO.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0