AnnonceLuk annonce
Corona restriktioner - hvad betyder det for børnehaverne og folkeskolerne?

11-12-2020

I forbindelse med skærpede corona restriktioner for blandt andet hele Sjælland, så har det selvfølgelig også betydning her i Kalundborg Kommune.

Michael Gravesen, direktør i Kalundborg Kommune, giver her et overblik:

Ingen ændringer på dagtilbudsområdet

Det har ikke stor betydning for dagtilbudsområdet. Det er fortsat gældende retningslinier fra 19. juni 2020. Dagtilbudsområdet fortsætter uændret med allerede gældende retniningslinier fra juni 2020. Det vil sige, at alle børn møder helt almindeligt fredag morgen. Der sendes info til alle forældre på ForældreIntra her til aften.

Folkeskolerne

Der er væsentlige ændringer på folkeskolerne fra mandag den 14. december 2020 og foreløbigt frem til søndag den 3. januar 2021. Det betyder også, at alle eleverne møder helt almindeligt fredag morgen – og i næste uge er alle de større elever hjemme indtil juleferien. Der udsendes så vidt muligt info til alle forældre via AULA her til eftermiddag/aften.

Hovedgrebet er en omlægning af undervisningen i 5. klasse og opefter til fjernundervisning, på samme vis som lærerne og klasserne allerede har prøvet det i foråret.

Fortsat almindelig undervisning for børnehaveklasse samt 1.-4. klassetrin

Elever i børnehaveklassen samt elever på 1.-4. klassetrin modtages fortsat i folkeskolen og i SFO. Det vil så vidt muligt være almindelig undervisning.

Fjernundervisning til 5.-9. klassetrin

Elever på 5.-9. klassetrin må som udgangspunkt ikke modtages på skolen eller i klubtilbud og skal derfor modtage nødundervisning uden fysisk tilstedeværelse.

Almindelig undervisning for alle elever (0. klasse til 9. klasse) på specialtilbuddene

Der er dog almindelig skoledag for alle elever i 1.-9. klasse i Inklusionscentrene, på Kathøj/Svallerup og ved Sigrid Undset.

Der afholdes fortsat terminsprøver

Der er i vid udstrækning fortsat helt almindelig terminsprøver for de store elever med fysisk fremmøde på folkeskolen.

 

  • Prøver skal som udgangspunkt afholdes som normalt og elever skal modtages på skolen, når de skal deltage i en prøve.
  • Prøver kan tilrettelægges hvor eleverne på tværs af klasserne samles, hvis sådanne almindeligvis tilrettelægges på denne måde.
  • Skolens leder kan under helt særlige betingelser aflyse en prøver i prøveterminen december-januar.


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0