AnnonceLuk annonce
Christiansborg politikere så på omstridt vej

12-11-2018

Formand for Bregninge Beboerforening Per Isaksen, forklarer de to folketingspolitikere Jacob Jensen og Rasmus Horn Langhoff, om problemerne. Foto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

Beboerne i Bregninge og Løgtved frygter at op mod 200 store tunge lastbiler med grus hver dag skal køre gennem landsbyen, hvis en ny råstoftransportvej nord for Bregninge etableres. Mandag blev sagen forelagt for folketingsmedlemmerne Rasmus Horn Langhoff (A) og Jacob Jensen (V).

Igennem rigtigt mange år har beboere i Bregningeområdet levet med tung trafik fra de mange grusgrave der findes i området. Behovet for at grave grus nord for Bregninge er blevet større og derfor skal der etables en transportvej, så de mange store lastbiler kan komme nemt til bl.a. Skovejen.

Bedste løsning ville være at etablere en vej gennem Colas grusgraven, hvor der er indkørsel ved svinget i Løgtved, men det kræver enighed mellem tre lodsejere som ejer grusgravene, og det har ikke været muligt at opnå, derfor har Kalundborg Kommune nu planer om at etablere en omfarts-/transportvej for den tunge trafik til og fra grusgravene nord for Bregninge, med udmunding på Kalundborgvej for foden af Bregninge Bakke, det vil udløse en masse ekstra tung trafik gennem Bregninge, og det er beboerne absolut ikke tilfredse med.

Bregninge Beboerforening har igennem flere år været i dialog med Kalundborg Kommune om den måske kommende vej, men det vil kræve en lovændring før at kommunen kan ekspropriere vejen så den tunge trafik kan køres gennem grusgravene, derfor mødtes folketingsmedlemmerne Rasmus Horn Langhoff (A) og Jacob Jensen (V) mandag eftermiddag med beboere og beboerforening.

”Vi vil selvfølgelig se på hvad problemstillingen den er, og hvad muligheder har vi for at kunne hjælpe, men hvis det er lovgivningen som er problemet, så er det måske meget heldigt, for det er det vi er valgt til, og muligheden for at påvirke den,” sagde Jacob Jensen (V)

”Det er jo oplagt at tage fat i sine lokale folketingspolitikere i sådan en sag, og vi glæder os til at se og høre mere så vi har noget ammunition med tilbage til Christiansborg, og det gør selvfølgelig indtryk at i er så mange der er mødt op her” fortsatte Rasmus Horn Langhoff (S)

Formand for Bregninge beboerforening Per Isaksen gennemgik sagsforløbet for de to Christiansborgpolitikere og beboere som var mødt op til dagens møde ved Amfi-scenen.

Det er især trafiksikkerheden for de bløde trafikanter som beboerne er bange for, men også støv og larm fra de mange lastbiler.

”Trafiksikkerhedsargumentet skal vi lige have tjekket op på, og uden at jeg kender lovgivningen ned i deltaljer, som kan det være et argument for at man så kan gøre noget andet, men det er vigtigt vi får alle argumenter med” sagde Jacob Jensen.

Rasmus Horn Langhoff fortsatte,

”Det jeg hører her, er at i vil jo ikke forhindre dem i at grave grus, men bare et ønske om at man indretter sig på en måde hvor man generer lokalbefolkningen mindst muligt, og det er jo sådan set meget rimeligt, og det med trafiksikkerheden er jo ikke ubetydeligt, det kan jo koste liv hvis man ikke gør det på en ordentlig måde.”

Flere andre steder i Danmark hvor der også graves grus er man løbet ind i de samme udfordringer, og lige netop at det ikke kun er beboerne i Bregninge området som ser et problem, kan være med til at loven kan ændres, men de to folketingspolitikere vil nu tage tilbage og snakke med partifællerne på Christiansborg.Klik her for at se billederFacebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0