Byudviklingsprojekt præsenteret for borgerne

Fra venstre, kommunaldirektør Jan Lysgaard Thomsen arkitekt Vibeke Willems, borgmester Martin Damm, og direktør for AP Ejendomme, Peter Olsson, præsenterede det ambitiøse byudviklingsprojekt. Foto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

Kalundborg midtby vil inden for de næste 8 – 10 år gennemgå en stor forandring. Et stort ambitiøst byudviklingsprojekt inddelt i fire delområder, blev onsdag aften præsenteret for offentligheden.

I oktober måned sidste år har Kalundborg Kommune indgået en rammeaftale med AP Pension om, at kunne stå for byggeri i Kalundborg og udvikle hele bymidten. Onsdag aften blev det store projekt med at udvikle midtbyen i Kalundborg så præsenteret på et virtuelt borgerinformationsmøde, som godt 200 fulgte med i hjemme fra stuerne.

Borgmester Martin Damm slog fast, at intet endnu er vedtaget, og de skitser som blev fremlagt på mødet, kun er tænkte eksempler.

”Efter at vi, som optakt til borgermødet, offentliggjorde et billede af bymidten med en stor gul ring tegnet ind, har der været mange kommentarer på de sociale medier om byggeri i Klosterparken, men jeg kan berolige borgerne om, at hverken gymnasiet eller biblioteket bliver revet ned og den gamle platan bliver heller ikke fældet,” sagde borgmester Martin Damm på mødets start.

AP Ejendomme, som skal opføre byggeriet for AP Pension har inddelt byudviklingsprojektet i fire områder, dels området nord for Kaalundkloster og selve Kaalundkloster, området omkring jobcentret, Klostertorvet og selve Torvet i højbyen.

Det første projekt som sættes i gang allerede i år, bliver opførelsen af otte punkthuse nord for Kaalundkloster. De to af husene vil blive placeret på parkeringspladsen ud mod Klosterparkvej mens de øvrige seks huse placeres ind i terrænet ud for Munkesøparken.

Det grønne område vil gå helt ind til husene så alle kan bevæge sig frit i området og det grønne område vil også blive trukket helt ud til Klosterparkvej.

På Klostertorvet tænkes opført en række boliger betegnet studiebyen, hvor aktiviteter kan blive trukket ud i gadebilledet.

Arkitektfirmaet Arkitema kalder området omkring jobcentret, arresten og det gamle rådhus på Torvet, for Kulturhaven, hvor de eksisterende bygninger omdannes til bolig og området fyldes ud med nyt byggeri.

Endelig skal hele Torvet i højbyen renoveres med en ny og spændende belægning og grønne områder.

Som sagt er det indtil videre kun tænkte eksempler som der nu arbejdes videre med i den kommende tid.

Der vil blive udarbejdet lokalplan for hvert projekt, og der afholdes borgermøder hvor der bliver masser af muligheder for at komme med input.

Ingen tvivl om, at det er det mest ambitiøse byudviklingsprojekt i Kalundborgs historie, som bliver spændende at følge.

Borgerne som fulgte med i det virtuelle møde kunne undervejs stille spørgsmål, og den mulighed var der mange som benyttede sig af. Martin Damm og Jan Lysgaard Thomsen svarede på en del af spørgsmålene, men Kalundborg Kommune vil i nærmeste fremtid lægge alle spørgsmål og svar ud på deres hjemmeside.

Del