Byggestart på nyt stort byggeri til hjemmeplejen

Af Jens Nielsen

Gravemaskine og byggepladshegn er klar til at byggeriet af et godt 600 kvadratmeter stort samlingssted for de udekørende i hjemmeplejen og sygeplejen kan gå i gang.

Kommunalbestyrelsen har givet anlægsbevilling på i alt 12,5 mio. kr. til opførelse af et nyt samlingssted for de udekørende i hjemmeplejen med placering i Svebølle.

Bygningen bliver 633 kvadratmeter stor, på en 2776 kvadratmeter stor grund og skal indeholde grupperum, kontorer, depoter, omklædningsfaciliteter, køkken, sygeplejeklinik og venteværelse.

Byggeriet opføres på Stationsvej i Svebølle, lige ved siden af Svebølle Centret.

Målet med byggeriet er at få samlet de udekørende enheder i hjemmeplejen, som i dag er placeret på Plejecenteret Enggården i Ubby og på Bregninge Plejecenter

Byggeriet forventes færdigt sidst på året.

Entreprenøren har gjort klar til byggestarten, gravemaskinen er kørt ind på græsset hvor der skal graves og byggepladshegn er leveret på byggepladsen, så alt er klar til byggestart.

Del