AnnonceLuk annonce
Budgetforligs ”bombe”.

07-02-2019

Læserbrev:

Borgmesteren lod budgetforligs ”bombe” springe efter nytår 2018

Hvem må bryde aftaler? og hvem må ikke?

Socialdemokratiet var en del af Budget 2018, hvor det blandt mange andre punkter, også blev besluttet at bevillige 60% af cykelsti til Røsnæs, såfremt Staten gav 40% fra en cykelstipulje.

Budgetaftalen var betinget af, at puljetilskuddet blev tildelt.

Kalundborg Kommune fik ikke del i den statslige cykelstipulje....    og Nytårskrudtet var dårligt skudt af, før Borgmester Martin Damm lod “bomben” springe”, og er citeret på TV-Kalundborgs hjemmeside:

”Vi havde egentlig sagt, at de penge, der var sat af, ville falde væk, hvis ikke vi fik tilskuddet, men alle er enige om, at det er et rigtig godt projekt - både hvad angår trafiksikkerhed og turisme. Det ville være ærgerligt at droppe projektet, blot fordi vi ikke får tilskud. Så Ole Glahn (R), Peter Jacobsen (DF) og jeg har talt om, hvad vi nu gør, og vi har tænkt os, i flertals gruppen i hvert fald, at vi selv betaler for cykelstien til Røsnæs. Vi laver den uden tilskud, og så må vi finde ud af, hvordan vi slipper af sted med det. Pengene er en del af budgetforliget, og vi vil tale med bl.a. Socialdemokraterne om det også, men vi er indstillet på at lave cykelstien,”

Når han citeres “ vi vil tale med Socialdemokraterne, men vi er indstillet på at lave cykelstien”, tolker jeg det således, at de ville lave det med eller uden accept fra S.

Bevares - den socialdemokratiske kommunalbestyrelsesgruppe endte med at stemme JA til forslaget, for ligesom med vejen mellem Raklev og Herredsåsen, så ville vi jo også gerne mere trafiksikkerhed til de bløde trafikanter mellem Kalundborg og Røsnæs - men vi skulle læse om det i medierne først.

Og jeg må tolke Borgmesterens udtalelse således, at cykelstien var kommet med eller uden Socialdemokratiets stemmer.

Så er det jeg spørger Borgmesteren: var dét ordentligt overfor det fjerde budgetforligs-parti?

Eller er det “bare” Borgmesterens vanlige egenrådighed og nedladende holdning overfor (nogle af) de partier, som han samarbejder med?

Selv om man er Borgmester, må man godt agere ordentligt, demokratisk og med respekt for dem man har lavet aftaler med.

Så når Borgmesteren mener at S bryder aftaler, så kan vi konstatere, at han gør det samme - men det er måske noget andet?

Heldigvis kom Folketinget og Rasmus Horn Langhoff (MF S) os til hjælp, og i oktober 2018 bevilliger et flertal i Folketinget alligevel Kalundborg Kommune 6,9 mio til hjælp til cykelstien.

Kirsten Rask

Medlem af Kommunalbestyrelsen (S)Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0