AnnonceLuk annonce
Budgetforhandlinger er afbrudt

24-10-2019

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Onsdag eftermiddag besluttede borgmester Martin Damm (V) at afbryde budgetforhandlingerne for det kommende år, da han ikke mente, at de to blokke ville komme til enighed.

Borgmester Martin Damm besluttede i går at afbryde budgetforhandlingerne, og foreslog i stedet, i går onsdag, at rød og blå blok hver især udarbejder et forslag til et nyt budget, da det stod klart, at de to parter ikke kunne blive enige.

”Jeg kan ikke fortælle, hvad der blev sagt på mødet, men jeg kan fortælle, at der var uenighed om, hvor pengene kommer fra, og hvad de skal bruges til, og når man ikke kan komme det nærmere efter syv timer, er det svært at nå i mål. En anden metode er derfor, at man hver især sender forslag ind, og det er så det, vi gør nu. Alle ændringsforslag skal være indleveret fredag kl. 8,” fortæller Martin Damm. 

Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og løsgænger Gert Larsen meldte onsdag aften ud, at de havde holdt sig inden for den serviceramme, som Kalundborg Kommune skal overholde, men at det er på tide, at man ser på udfordringerne på en anden måde. 

”Set i lyset af de tilbagevendende overskridelser på bl.a. handicap- og børneområdet er det på tide at få igangsat forebyggende indsatser. Det er på tide at stoppe op, og se på udfordringerne på en anden måde. Vi har i vores budgetforslag valgt, at prioritere daginstitutionsområdet og folkeskolen. Økonomisk har vi holdt os inden for den serviceramme, som kommunen skal overholde,” skriver de i en pressemeddelelse onsdag aften. 

De skriver endvidere: ”Vi har konkret foreslået en udvidelse af to-lærer ordningen, som blev startet op af en enig kommunalbestyrelse ved indgåelse af sidste års budgetforlig. Samtidig har vi afsat midler til bl.a. fortsættelse af motorisk team, øget fokus på ordblindeområdet både i folkeskolen og til efterskoleophold. Desuden mener vi, at flere midler til drift af Medborgerhuset i Kalundborg er påkrævet, da det er et væsentligt aktiv for udsatte mennesker. Vi har også afsat midler til forbedrede normeringer på daginstitutionsområdet.”

Ligesom de skriver i pressemeddelelsen, at de ikke ønsker at spare 5 mio. kr. på inklusionsindsatsen i folkeskolen. Ej heller at spare på borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Endvidere siger de også nej til at spare ved, at lærerne skal undervise mere. 

”I Kommunalbestyrelsen vedtog vi for nylig ”Plan for forbedringer i Folkeskolen” - hvordan kan vi opfylde den, når der bliver færre lærere til at løfte opgaven, og man samtidig sparer på inklusionsområdet? Vi mener ikke det er ansvarlig politik,” skriver Gunver Jensen (S), Thomas Malthesen Hiorth (SF, Niels Erik Danielsen (Enh.) og løsgænger Gert Larsen i pressemeddelelsen. 

På anlægsbudgettet har de tre partier og løsgænger Gert Larsen bl.a. foreslået midler til igangsættelse af Højbyen i Kalundborg - en middelalderby, som en turistattraktion samt renovering af Kalundborg Museum og forbedringer af cykelstinettet i kommunen.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0