AnnonceLuk annonce
Budgetaftale inkluderer 20 mio. kr. til kulturhus

06-11-2019

Kalundborg Kommune har købt bygningerne ved havneparken og nu bliver de til et nyt kulturhus. Foto: Jens Nielsen

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Venstre, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti har netop tirsdag aften vedtaget budgetaftale for 2020- 2023, og i denne aftale er der afsat 10 mio. kr. til renovering af pakhuset i Kalundborg Havnepark i 2022 og yderligere 10 mio. kr. i 2023.

Kulturhuset i Kalundborg Havnepark er en realitet, men der mangler funding til at projektet kan sætte i gang. I den netop vedtaget budgetaftale for 2020 – 2023 har Venstre, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti dog afsat i alt kr. 20 mio. til renovering af pakhuset i Kalundborg Havnepark, der fremadrettet skal fungere som kulturhus.

”Hele projektet med kulturhuset har jo netop været, at vi skulle søge fondsmidler. Det har jo været på budgettet før, men vi fik ikke de fondsmidler, som vi søgte, og vi søger derfor nu andre midler. Men det er en proces, og kommer der fx en fond, og giver 30 mio. kr., kan vi måske også give mere, så projektet bliver større. Mit håb er i hvert fald, at det står færdig i 2023,” fortæller Ole Glahn, der sidder i kommunalbestyrelsen for Radikale Venstre og er formand for Kultur- og Fritidsudvalget.

Ønsker ikke at udkonkurrere 

Planen er, at biblioteket skal rykke derned, og derudover skal der være en musik- og teatersal. Men kommunen ønsker at tage hensyn til private initiativer også.

”Vi har dog foreløbig ikke tænkt vanvittig stort, da vi som kommune også skal tage hensyn til, at vi ikke udkonkurrerer de private initiativer, som fx Kino Den Blå Engel og Postgaarden, der begge gør det rigtig godt,” siger Ole Glahn, og understreger, at han er glad for den store opbakning, der er til et kulturhus.

Tager ikke pengene fra de små samfund

Ole Glahn påpeger, at man, i budgettet, ikke tager pengene til kulturhuset fra de små samfund rundt omkring i kommunen. 

”Det er vigtigt at understrege, at de penge ikke er et udtryk for, at vi samler alle kulturtilbuddene i Kalundborg. Der er forsat gang i alle forsamlingshusene rundt omkring i kommunen, og sådan skal det fortsætte med. Vores budgetforslag har derfor også denne gang afsat 400.000 kr. til forsamlingshusene, hvis man ønsker at lave energibesparende investeringer. De penge kan de stadig søge. Vi poster stadig penge i de små samfund. Men glæden ved fx havneparken i Kalundborg er jo netop, at den samler mange forskellige steder fra, ligesom forsamlingshusene også gør med deres arrangementer. Det hele er godt for sammenholdskraften i kommunen,” slutter Ole Glahn.

Stort stykke arbejde forude

Der skal laves meget i det gamle pakhus på havnen i Kalundborg. Toppen på bygningen skal hæves med glas, så der kommer lys ned fra oven. Ud mod vandet skal der laves en café med terrasse, og der skal bygges en teater- og musiksal. Dvs. at man også skal bygge til udover, at bygningen skal restaureres. Klik her for at se billederFacebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0