AnnonceLuk annonce
Budget skredet: 5,7 mio. kr. mere til cykelsti

07-09-2020

Der tilføres nu yderligere 5,7 mio. kr. til cykelstien på Røsnæs, da budgettet endnu engang er skredet. Foto: Jens Nielsen.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk  

Budgettet til cykelstien på Røsnæs er igen skredet, og nu tilføres der 5,7 mio. kr. mere.

Kommunalbestyrelsen besluttede tilbage i marts 2018 at etablere en cykelstiforbindelse til Røsnæs. Efter igangsætning af anlægsarbejdet har der vist sig flere udfordringer i tilknytning til de valgte løsninger, og i juni 2020 blev der tilført ekstra midler til projektet, som følge af problematiske jordbundsforhold og ændret løsning vedrørende afvanding af stien på strækningen ved Nostrup. Der gives nu en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 5,7 mio. kr. Der er med de tidligere bevillinger afsat i alt 22 mio. kr. til anlæg af cykelstien til Røsnæs.

Hen over sommeren har der imidlertid vist sig yderligere udfordringer i forbindelse med jordbundsforhold, afvandingsløsninger og projekteringsfejl. Der skal derfor tages stilling til en yderligere udvidelse af anlægsbudgettet. Man indstiller derfor til en tillægsbevilling på 5,7 mio. kr. til anlægsbevillingen til færdiggørelse af cykelstien.

Borgmester i Kalundborg, Martin Damm (V), er ikke tilfreds med situationen, men mener ikke, at borgerne skal straffes ved, at man ikke kan færdiggøre cykelstien, fordi der ikke er flere penge til projektet.

"Jeg er langt fra tilfreds med situationen. Noget af det her kan forklares, men bestemt ikke det hele. Man kan sagtens løbe ind i noget, der er uforudset - blød bund, forurenet jord osv., men uanset skal vi vide det, og det har vi ikke fået besked om før meget sent i forløbet. Det har ikke kørt snorlige, men den må vi tage med entreprenøren og rådgivende ingeniør, når vi er færdige. Men cykelstien skal laves færdig, og vi har jo intet alternativ," siger han.

Det samlede cykelstiforløb forventes færdigt i efteråret 2020.


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0