AnnonceLuk annonce
Budget.

04-11-2019

Læserbrev:

Budget.

Martin Damm mener, det vil koste i omegnen af 16 Mio. kr. at få rettet op på normeringerne til det niveau i børnehaverne, som skal til, før vi i rød blok er tilfredse.

I min verden er vi nu der, hvor jeg må sige, at det i sandhed ikke er en merudgift, men blot en tilbagebetaling af gæld til borgerne. Alle årene med de evindelige nedskæringer sker på borgerrettede serviceopgaver. Blå blok har ensidigt fokuseret på de områder, der koster kommunekassen penge uagtet, at det er penge, der eksklusivt skal benyttes til kommunens lovformelige forpligtelser. MD vinder med sine udtalelser i avisen årets mesterskab i hykleri. Han har selv sparet pengene, skåret uhæmmet i budgetterne og bragt kommunen ned i et servicemæssigt søle.

Kommunens sociale og servicemæssige kapital er ædt op. Det er på høje tid, at borgerne får deres penge tilbage i form af den service, de har mistet og har betalt for.

En anden afgørende ting, som ikke kommer frem i lyset i nødvendigt omfang, er, at jeg klart fornemmer, at hvert år MD har siddet på magten, har der været tilbagehold i de centralt udmeldte løn- og prisfremskrivninger. MD har nu siddet på magten i 10 år, så lad os sige, at der i snit har været tilbageholdt 2 % p.a., hvilket vil svare til at samtlige partnerskabsholdere har afleveret et kvalificeret gæt ca. 20 % af budgettet direkte. Det tales der ikke ret meget om.  ”Mange bække små”. Derudover kommer de sædvanlige besparelser hvert år, hvad enten der er tale om en procentsats eller et beløb.

Det sidste, jeg godt vil kommentere på, er noget, der berører mig dybt. Martin Damm har stået i spidsen for at smadre et særdeles velfungerende specialskolesystem.

Kalundborg Kommune var rollemodel for adskillige andre kommuner. Der blev ALDRIG sagt nej til nogen elever. Der blev sendt rigtigt mange elever tilbage til almenskolen – og ALDRIG kom nogen retur. Det mest paradoksale var, at der på området var et budget, som var absolut konkurrencedygtigt i forhold til andre kommuner – og ikke mindst tilbageførtes ca. 10 % af budgettet til kommunekassen i form af u forbrugte midler, som der ikke var brug for til løsning af opgaven. Da Martin Damm trådte til, var der 5 ansatte i ”skoleforvaltningen”. Partnerskabsholderne klarede selv opgaverne, med et solidt tværgående samarbejde, til alles tilfredshed. Hvor mange er der nu ansat i ”skoleforvaltningen”?  15 – 20 stykker???? Der formentlig er beskæftiget med at flytte rundt på stabler med evindelige projekter. Jeg fatter ikke, hvorfor INGEN gør noget ved det faktum.

Jeg syntes, der er gode takter i rød stue nu, som åbenbart får forskellige medlemmer af blå blok til i panik  at udgyde sig med underlødige påstande om, at vi i rød stue vil spare på de svageste, når sandheden er den ved forhandlingsbordet, at det var Blå Blok selv, som stillede forslag om besparelse, som vi i rød blok ikke ville være med til, hvorefter de om natten efter MD havde trukket stikket til videre forhandlinger  selv fjernede besparelsen fra deres eget budgetforlig uden at underrette os andre. Det burde han have sagt ved forhandlingsbordet og ikke efterfølgende sende sine støtter afsted i pressen med beskyldninger om, at det var os, som ville spare på omtalte område. Det er simpelt hen ret panisk under lavmålet.

Jeg har aldrig været ude for noget lignende i mine mange år i politik.

Gert Larsen (løsgænger)

Kommunalbestyrelsesmedlem

Kalundborg Kommune.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0