AnnonceLuk annonce
Brobygning bidrager til at skabe uddannelse til de mange

27-11-2019

På billedet ses mødedeltagerne. Til højre sidder Mads Lyngby Skrubbeltrang, rektor på Høng Gymnasium, Karen Marie Bach Christensen, rektor på Allikelund Gymnasium, Jimmi Jensen, leder af FGU i Svebølle. På venstre side sidder Jesper Engsvang Nielsen, uddannelseschef på Kalundborg Gymnasium, Malene Gram Grandjean, gymnasiedirektør EUC Nordvestsjælland, Peter Abildgaard Andersen, rektor på Kalundborg gymnasium. Privatfoto

Mandag formiddag har alle gymnasierektorerne fra Kalundborg Kommunes tre gymnasier og gymnasiedirektør fra EUC Nordvestsjælland afholdt et konstruktivt og hyggeligt møde med henblik på at kunne tilbyde FGU-eleverne brobygning. Høng Gymnasium, Allikelund Gymnasium og FGU var alle samlet på Kalundborg Gymnasium, hvor mødet blev afholdt. Der var en god og intens stemning, og et fælles fokus på sammen at tilvejebringe særlige brobygningsindsatser over for de unge, som ikke følger den lige vej efter grundskolen, og derfor er en del af FGU – Den forberedende grunduddannelse.

”Samarbejdet med de øvrige uddannelsesinstitutioner er afgørende for FGU-eleverne, og med dette møde er der sat fokus på, hvordan vi sammen kan skabe lærings- og uddannelsesmotivation gennem en fælles skræddersyet FGU-brobygningsindsats”, fortæller Jimmi Jensen, leder af FGU-skolen i Svebølle.

Samarbejdet tilblivelse
Samarbejdet er opstået på forespørgsel fra rektor på Allikelund Gymnasium Karen Marie Bach Christensen. Hun besøgte Jimmi Jensen på FGU i Svebølle med henblik på at tilbyde brobygning til de elever, som måtte have lyst. Under mødet blev de to enige om at udarbejde et årshjul og mødes igen om dette. Efter lidt tid blev Karen Marie enig med sig selv om, at dette samarbejde burde udvides til at omfatte både Høng Gymnasium og Kalundborg Gymnasium, idet de unge skal kunne træffe et kvalificeret valg, og det er det vigtigste – ikke hvilket gymnasium, de unge vælger:

’’Mit mål med at arbejde med uddannelse her i Kalundborg er at hjælpe de unge med at komme på den uddannelsesinstitution, som er den rigtige for dem,’’ slår Karen Marie fast.

På billedet ses mødedeltagerne. Til højre sidder Mads Lyngby Skrubbeltrang, rektor på Høng Gymnasium, Karen Marie Bach Christensen, rektor på Allikelund Gymnasium, Jimmi Jensen, leder af FGU i Svebølle. På venstre side sidder Jesper Engsvang Nielsen, uddannelseschef på Kalundborg Gymnasium, Malene Gram Grandjean, gymnasiedirektør EUC Nordvestsjælland, Peter Abildgaard Andersen, rektor på Kalundborg gymnasium.

Brobygning bidrager til at skabe uddannelse til de mange

De anderledes brobygningstiltag skal sammen med en række andre aktiviteter være med til at sikre, at de unge i Kalundborg kommune vælger den rigtige uddannelse – Den uddannelse, der passer til dem.

”Brobygningen og samarbejdet på tværs af uddannelsesinstitutioner er også med til at hæve uddannelsesniveauet i Kalundborg kommune”, fastslå Peter Abildgaard Andersen, rektor på Kalundborg gymnasium. Derfor vil der også i fremtiden blive lagt stor vægt på det gode samarbejde, der er opbygget mellem gymnasierne.

Hvad er FGU?
FGU er en ny uddannelse, der forbereder de unge på at gå i gang med en ungdomsuddannelse eller komme i job. FGU er en forkortelse for forberedende grunduddannelse. Målgruppen for FGU er unge mellem 15-25 år uden en ungdomsuddannelse, og som ikke er i arbejde eller i gang med en uddannelse.  Undervisningsministeriet forventer, at der vil være omkring 14.000 elever årligt på de Forberedende Grunduddannelser, og i Svebølle er der på nuværende tidspunkt ca. 120 elever.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0