AnnonceLuk annonce
Brandvæsen opfordrer til at udvise forsigtighed

18-07-2019

Så sent som onsdag aften var Vestsjællands Brandvæsen afsted, hvor der var gået ild i en halmpresser. Foto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

Vestsjællands Brandvæsen, der bl.a. dækker Kalundborg Kommune, overvåger nøje tørkeindeks og vejrprognoser, og afbrændingsforbud kan blive nødvendigt, hvis tørken fortsætter uforandret over en længere periode. Med et tørkeindeks på 9 og 10 i det vestsjællandske, opfordrer Vestsjællands Brandvæsen til at udvise stor forsigtighed ved brug af åben ild i naturen.

Vi har i en længere periode haft tørt sommervejr uden meget regn. Men med en lang periode uden vand, begynder naturen at tørste. Tørken øger risikoen for at brande der opstår i det fri, kan brede sig meget hurtigt og i værste fald blive meget voldsomme.

Det er endnu tilladt at brænde bål m.v. og grille. Vestsjællands Brandvæsen opfordrer dog til, at man er lidt mere forsigtig end man måske plejer at være, eksempelvis ved at følge de gode råd nedenfor. Skal du udføre aktiviteter der frembringer åben ild fx afbrænde bål eller grille, så husk følgende:

 1. Brug dertil indrettede bålpladser.
 2. Sørg for gode afstandsforhold.
 3. Hav slukningsredskaber tilgængelig inden afbrænding påbegyndes – eks. haveslange, branddasker, skovle m.v. i et omfang så du til enhver tid kan afbryde din afbrænding.
 4. Hold afbrændingen under opsyn (af en voksen).
 5. Sørg for at ild og alle gløder er slukket ved afbrændingens afslutning (gælder også for grill).
 6. Du må ikke afbrænde i hård vind (over 10,8 m/s). Hvis det blæser op skal du straks afbryde din afbrænding.

Vestsjællands Brandvæsen opfordrer endvidere til at man ikke bruger ukrudtsbrændere.

Gode råd til landbruget

Høsten er godt i gang, og den hektiske aktivitet kombineret med tørt og varmt vejr giver i sagens natur større risiko for markbrand, brandvæsenet har allerede været afsted flere gange.

Med nogle enkle tiltag kan landbruget reducere risikoen betragteligt – og være bedre beredt, hvis uheldet alligevel skulle være ude.

Vestsjællands Brandvæsen har flg. gode råd til landbruget:

Før høstarbejdet:

 • Sørg for at maskinen er vedligeholdt; få den smurt alle steder den skal smøres, efterse køleren, kontroller batteri, de elektriske systemer og ledninger, bank rustskaller, støv og andet tørt materiale af, udskift evt. tærede dele, udskift slappe eller slidte remme, og tjek bremser og lejer.
 • Sørg for at slukningsudstyr er på plads og virker. Medbring branddaskere/bladrive eller lignende, hvis du har det.
 • Hent 112-app’en og hav den med på maskinen. App’en kan ved nødkald stadfæste din position helt nøjagtigt, så du ikke skal bruge kostbar tid på at forklare vejen til den fjerneste mark du befinder dig på.

Under arbejdet:

 • Gør jævnligt, og minimum dagligt, rent for støv, kerner, avner mv., og rens særligt køleren og udstødningen
 • Tjek maskinens behov for olie og vand, evt. mere smøreolie
 • Des tørrere, varmere og mere blæsende det er; skærp opmærksomheden.
 • Drop tobakken, men husk mobiltelefonen med 112-app’en
 • Hold skærebordet over jorden, så sten ikke rammes og giver gnister
 • Lad ikke den varme maskine stå stille på områder med høj tør bevoksning eller tæt på andet let antændeligt
 • Parker en traktor med vandfyldt marksprøjte eller gyllevogn med spreder ved den mark du høster
 • Parker også gerne en traktor med stubharve eller lignende ved den mark du høster
 • Lad maskiner og dig selv få pauser. Varmt maskineri og træt fører rimer ikke på brandsikkerhed

Hvis uheldet alligevel er ude: 

 1. Bring altid dig selv og andre personer i sikkerhed. Vinden kan betyde hurtig brandudvikling. Hvis det er muligt, så forlad køretøjet mod vinden, så du undgår røg og flammer mest muligt.
 2. Ring omgående til brandvæsnet via 112-app’en, eller via 112
 3. Prøv at begrænse eller standse branden uden at udsætte dig selv eller andre for fare. Brug pulverslukker og håndslukkere til brand på maskiner. Brug vand til at slukke ild i afgrøder, halm, støv, avner mv., og lav med stubharve evt. et brandbælte i afgrøderne umiddelbart uden for brandens rækkevidde. Tag højde for vinden. Ild spreder sig i vindretningen.

Hent 112-app´en

Hent 112-app’en og hav den med i naturen. App’en kan ved nødkald stadfæste din position helt nøjagtigt, så du ikke skal bruge kostbar tid på at forklare vejen til det område du befinder dig i.

 

 

 


 

 Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0