AnnonceLuk annonce
Borgernes tur til at blive hørt om Kattegat

20-01-2020

Af Jens Nielsen

Regeringen vil fortsætte forundersøgelserne til en fast Kattegatforbindelse, som nu skal inkludere en togforbindelse. Nu er det tid til at borgerne i de berørte områder bliver hørt, skriver foreningen Nej til motorvej på Røsnæs, i en pressemeddelelse.

Allerede i foråret 2020 skal der fremlægges en indledende linjeføringsanalyse og ifølge kommissoriet skal der forinden være offentlige møder. Foreningen ser frem til en ordentlig og grundig borgerinddragelsesproces, inden linjeføringen konkretiseres.

Anders Jensen fra formandskabet udtaler: ”Der er i kommissoriet lovet offentlige møder, men vi har intet set til dette og allerede i foråret 2020 skal linjeføringsanalysen være færdig. Hvis processen skal være troværdig, skal de i gang nu.”

Linjeføringen af en Kattegatforbindelse med tilhørende motorveje griber voldsomt ind i hverdagslivet og naturen i de berørte områder. 150 samsinger har, lørdag den 18. januar, stiftet en forening mod at få en motorvej hen over Samsø. ’Nej til motorvej på Røsnæs’ og ’Røsnæs Udvikling og Beboerforening’, kæmper mod at få flækket Røsnæs på langs med en motorvej.

Foreningen Nej til motorvej på Røsnæs, der har 350 medlemmer, ønsker, at hensynet til natur, landskab og hverdagslivet vægtes højt i de kommende beslutninger. Nu er det tid til, at borgerne på Røsnæs og i andre berørte områder, bliver hørt, skriver foreningen.

John Wilken fra formandskabet udtaler: ”Hverdagen på Røsnæs skal ikke ødelægges af støjhelvedet fra en motorvej og vores landskab og enestående natur skal bevares”.

Forundersøgelse på både Røsnæs og Asnæs

Om en måske kommende Kattegatforbindelse i det hele taget skal gå ud over Røsnæs, er der endnu ingen som ved.

Der er afsat 60 millioner kroner på finansloven til en forundersøgelse af en potentiel Kattegatforbindelse. Heraf er der afsat 15 millioner kroner i 2019, 25 millioner kroner i 2020 og 20 millioner kroner til forundersøgelse i 2021.

Forundersøgelsen er den første konkrete planlægningsundersøgelse af en Kattegatforbindelse og vil give et billede af, hvordan en fremtidig forbindelse kan se ud.

Sidst i september måned sidste år var en projektgruppe, bestående af repræsentanter fra Vejdirektoratet, Sund og Bælt samt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, i Kalundborg, hvor både Røsnæs og Asnæs blev besøgt i de første indledende undersøgelser.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 0