AnnonceLuk annonce
Borgerne skal høres om cykelsti til Røsnæs

09-02-2019

Den nye cykelsti skal gå fra hvor Nyrupvej løber ud i Røsnæsvej ved Nostrup, og til Ulstrup.

Af Jens Nielsen

På Kommunalbestyrelsens møde i marts sidste år, blev der truffet beslutning om at gennemføre etableringen af en cykelstiforbindelse til Røsnæs. Detaljeringen af projektet er nu i gang. Der ønskes en drøftelse af processen forud for valg af linjeføring, derfor inviteres der til borgermøde i marts.

Kalundborg Kommune har tidligere vedtaget at der skal etableres en ny cykelsti til Røsnæs. Nu er der valgt en rådgiver til projektet, og der er undersøgt flere muligheder for en linjeføring, derfor er Teknik- og Miljøudvalget vært ved et åbent borgermøde i marts for alle interesserede og med personlig invitation til de lodsejere, som har skelgrænse mod cykelstien. På borgermødet bliver der mulighed for at præsentere de forskellige løsningsmuligheder, som er i overvejelse, og høre borgernes input til disse.

”Vi kommer med et forslag til en linjeføring som er drøftet i Teknik- og Miljøudvalget, men det er ikke sådan at vi har lagt os fast på den, så på borgermødet kan vi få nogle input som gør at linjeføringen kan ændres,” fortæller Jakob Beck Jensen, formand for Teknik- og Miljøudvalget.

Den nye cykelsti skal gå fra hvor Nyrupvej løber ud i Røsnæsvej ved Nostrup, og til Ulstrup.

”Vi foreslår at den skal gå på højre side som en dobbeltrettet cykelsti helt ud til Ulstrup, og i Ulstrup deler vi cykelstien op så der kommer en cykelbane i begge sider af vejen,” siger Jakob Beck Jensen.

Ved detaljeringen af projektet er der undersøgt flere mulige løsninger for linjeføring og udformning, som får forskellige konsekvenser i forhold til trafiksikkerhed, trafikbetjening, anlægsøkonomi og behov for arealerhvervelse, og de informationer lægges frem på borgermødet i marts.

Ved budgetaftalen for 2018-2021 blev der afsat 60% af stiens budgetterede omkostning fordelt med 4,3 mio. kr. i 2018 og 8,0 mio. kr. i 2019. Ved budgetaftalen for 2019-2022 er afsat et beløb på 5,404 mio. kr. 

Cykelstiforbindelsen forventes med den nuværende tidsplan at kunne stå færdig i begyndelsen af 2020.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0