AnnonceLuk annonce
Borgerne inviteres til borgermøde om ny cykelsti

05-03-2019

Af Jens Nielsen

Teknik- og Miljøudvalget inviterer alle interesserede til borgermøde om den nye cykelstiforbindelse til Røsnæs.

På Kommunalbestyrelsens møde i marts sidste år, blev der truffet beslutning om at gennemføre etableringen af en cykelstiforbindelse til Røsnæs. Detaljeringen af projektet er nu i gang. Der ønskes en drøftelse af processen forud for valg af linjeføring, derfor inviteres alle interesserede til borgermøde torsdag den 14. marts 2019 kl. 19.00 i Røsnæs Forsamlingshus, Søbakken 7, Ulstrup.

Kalundborg Kommune har tidligere vedtaget at der skal etableres en ny cykelsti til Røsnæs. Nu er der valgt en rådgiver til projektet, og der er undersøgt flere muligheder for en linjeføring, derfor er Teknik- og Miljøudvalget vært ved et åbent borgermøde for alle interesserede, og med personlig invitation til de lodsejere, som har skelgrænse mod cykelstien. På borgermødet bliver der mulighed for at præsentere de forskellige løsningsmuligheder, som er i overvejelse, og høre borgernes input til disse.

Den nye cykelsti skal gå fra hvor Nyrupvej løber ud i Røsnæsvej ved Nostrup, og til Ulstrup.

Ved detaljeringen af projektet er der undersøgt flere mulige løsninger for linjeføring og udformning, som får forskellige konsekvenser i forhold til trafiksikkerhed, trafikbetjening, anlægsøkonomi og behov for arealerhvervelse, og de informationer lægges frem på borgermødet den 14. marts.

Cykelstiforbindelsen forventes med den nuværende tidsplan at kunne stå færdig i begyndelsen af 2020.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0