AnnonceLuk annonce
Borgermøde om havvindmøller i Jammerland Bugt

13-01-2019

Energistyrelsen sendte den 27. december en vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) og tilhørende miljørapporter for Jammerland Bugt Havmøllepark i offentlig høring. Der afholdes borgermøde om projektet i Kalundborg den 16. januar 2019. Foreningen "Beskyt Jammerland Bugt" opfordrer alle intereserede til at møde op.

Energistyrelsen sendte den 27. december en vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) og tilhørende miljørapporter for Jammerland Bugt Havmøllepark i offentlig høring. Materialet er i offentlig høring i perioden fra den 27. december 2018 til 28. februar 2019 og kan allerede nu findes på Energistyrelsens hjemmeside.

Selskabet Jammerland Bay Nearshore A/S ønsker at opstille 34-60 havmøller (max. 240 MW) i et område i Jammerland Bugt, øst for Storebælt. Mølleområdet plus korridoren til kablet dækker et samlet havareal på ca. 31 km2, og afstanden fra mølleområdet til den nærmest kyst i Jammerland Bugt er ca. 6 km. Havmølleparken forventes tilsluttet en eksisterende transformerstation på Asnæsværket.

Borgermøde den 16. januar 2019

Orbicon A/S afholder på vegne af bygherre et borgermøde, hvor der vil være mulighed for at stille spørgsmål til projektet og VVM-redegørelsen.

Borgermødet om projektet afholdes d. 16. januar 2019 kl. 17.30-20.00 i Kalundborghallen, Munkesøgade 2, 4400 Kalundborg.

Til stede vil være

- Orbicon, som har stået for at udarbejde VVM redegørelsen for området

- European Energy, som er den virksomhed der ønsker at opsætte havvindmøllerne

- Energistyrelsen, som er den myndighed der skal behandle VVM redegørelsen med henblik på, om European Energy kan få etableringstilladelse.

Foreningen "Beskyt Jammerland Bugt" kæmper mod opsætning af gigantiske havvindmøller i Jammerland Bugt, og har siden projektet første gang blev forelagt, kæmpet imod projektet som de mener vil ødelægge området ved især Bjerge Strand og Svallerup Strand.

Sidst da der var indkaldt til borgermøde om de store havvindmøller tilbage i 2015, mødte 800 op i Kalundborghallen, og foreningen ”Beskyt Jammerland Bugt" opfordrer alle som er imod at kystnære havvindmøller ødelægger natur og dyreliv i Kalundborg, til at møde op til borgermødet på onsdag i næste uge, den 16. januar.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0