AnnonceLuk annonce
Kampen mod vindmøller i Jammerland Bugt fortsætter

07-03-2019

Modelfoto.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Søndag den 17. marts afholder foreningen ’Beskyt Jammerland Bugt’ endnu engang borgermøde. Foreningen kæmper mod opsætning af store havvindmøller i Jammerland Bugt. 

Foreningen ’Beskyt Jammerland Bugt’ afholder borgermøde i Gørlev Hallen søndag den 17. marts kl. 10 - 12. Emnet vil primært være den nyligt indgivne indsigelse til VVM-materialet. Planerne om at opstille mellem 34 og 60 kystnære havvindmøller i Jammerland Bugt er nemlig blevet mødt med massiv modstand, siden planerne blev offentliggjort for flere år tilbage. Planen er, at møllerne skal stå fra halvøen Asnæs mod nord til halvøen Reersø mod syd.

”Vi informerer medlemmer og andre interesserede borgere om vores indsats med indsigelser. Vi fortæller om den fremtidige proces – hvad skal der ske? Vi får lokale folketingspolitikeres bud på, hvordan de kan hjælpe os,” står der på foreningens hjemmeside www.jammerlandbugt.dk

500 borgere mødte i januar op til borgermøde i Kalundborg, og Energistyrelsen har modtaget mellem 450 og 500 høringssvar, heraf er 10 af svarene fra myndigheder, bl.a. Kalundborg Kommune, som også er modstander af projektet.

Dagsorden til borgermøde den 17. marts

 • 10.00 – 10.05 Bestyrelsesformand Ole Nyvold byder velkommen
 • 10.05 – 10.15 Borgmester Martin Damm informerer om Kalundborg Kommunes  høringssvar/indsigelse
 • 10.15-11.05 Præsentation af foreningen Beskyt Jammerland Bugts indsigelse ved VVM-koordinator Jan A. de Wit
 • 10.20-10.45 Overordnet præsentation af Beskyt Jammerland Bugts indsigelser - Marsvin og andre havpattedyr, sejladsforhold, støj, øvrige miljørisici, iIndsigelse om turisme
 • 10.45-10.55 Indsigelsen på fugleområdet v/bestyrelsesformand Ole Nyvold
 • 10.55-11.05 Indsigelse om visualisering v/arkitekt Lene Tranberg
 • 11.05-11.20 Fremlæggelse af den fremtidige plan i Foreningen Beskyt Jammerland Bugt v/advokat Brian Hebel Andersen, Advokatfirmaet Svendsen – hvad gør vi nu?
 • 11.20-11.50 Hvordan kan de lokale folketingspolitikere hjælpe os? v/bestyrelsesmedlemmerne Jørgen Karlsen og Hans Søie
 • 11.50-12.00 Spørgsmål fra salen til politikerne

Politikere:

 • Jacob Jensen (Venstre)
 • Laura Lindahl (Liberal Alliance)
 • Rasmus Horn Langhoff (Socialdemokratiet)
 • Søren Espersen (Dansk Folkeparti)
 • Eva Flyvholm (Enhedslisten)

Politikerne er alle blevet bedt om at forholde sig til tre specifikke spørgsmål, som de hver især får tre minutter til at svare på.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0