AnnonceLuk annonce
Borgere tilfredse med Sundhedshus

30-09-2016

Sundhedshuset i Kalundborg. Arkivfoto: Jens Nielsen.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Kalundborgensere er meget tilfredse med kommunens genoptræning i Sundheds- og Akuthuset, viser en ny undersøgelse. Borgernes tilfredshed med Genoptræningscenteret i Kalundborg er samtidig højere end i nabokommuner, og ligger også over landsgennemsnittet.

Undersøgelsen er gennemført i maj og juni blandt borgere, der har gået til genoptræning efter at være udskrevet fra sygehus eller i behandling for en sygdom, der ikke behandles med indlæggelse. I alt 60 borgere tilhørte målgruppen, og 38 af dem besvarede spørgeskemaet. Gennemsnitsalderen blandt respondenterne er 65 år.

Alle respondenter svarer, at de er tilfredse eller meget tilfredse med information om træningsforløb, dialog med terapeuten, modtagelse ved første genoptræning, terapeutens instruktioner af øvelser, samt terapeutens forståelse for borgerens situation. Samtidig giver størstedelen af de adspurgte udtryk for tilfredshed med de fysiske rammer i Sundheds- og Akuthuset.

”Alle de adspurgte er tilfredse eller meget tilfredse med genoptræningen, og vores terapeuters arbejde under genoptræningen. Det bekræfter mig i, at vi har nogle utroligt dygtige medarbejdere, og det gør mig meget stolt,” siger Jette Olesen, leder af Genoptræningscenteret i Kalundborg Sundheds- og Akuthus.

Tilfredshedsundersøgelser gennemføres i mange af de danske kommuner og resultaterne samles på tilfredshedsportalen.dk.

Sammenligninger viser, at Kalundborg Kommune scorer højst blandt de kommuner i Region Sjælland, der har undersøgt borgernes tilfredshed med genoptræningsindsatsen. Mens det regionale gennemsnit er 4,65 på en tilfredshedsskala fra 1-6, ligger Kalundborg på 4,86.

Den gennemsnitlige tilfredshed i undersøgelser af tilfredshed med genoptræning foretaget i hele Danmark ligger på 4,51.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0