AnnonceLuk annonce
Borgere har intet hørt om en ny vej fra Herredsåsen til Raklev

01-09-2018

Den planlagte vejføring fra Herredsåsen og til Hestehavebakken. Borgerne er i sær utilfreds med udmundingen på Hestshavebakken.

Af Jens Nielsen

Borgere i Raklev og menighedsrådet fra Raklev Kirke havde fredag eftermiddag inviteret til møde om den kommende vej som skal etableres fra Herredsåsen og til Raklev, en vej som skal munde ud i Hestehavebakken lige op af præstegården til Raklev Kirke, og som borgerne intet har hørt om. Borgere i området og menighedsrådet er især bekymret for trafiksikkerheden, og er meget utilfredse med at de intet har hørt før vejen var besluttet politisk.

Politikerne i Kalundborg Kommune har i flere år haft et ønske om at forbinde området omkring Herredsåsen og Raklev med en vej, der blev sat penge af i budgettet for 2017, i alt kr. 13,7 mio. kr.

Vejen har været omtalt i lokalplaner dels for Raklev og dels for Herredsåsen, men ingen borgere er blevet hørt eller informeret om den kommende vej, derfor havde menighedsrådet sammen med borgerne i området inviteret til møde fredag eftermiddag hvor også Jakob Beck Jensen (V), formand for Teknik- og Miljøudvalget, Næstformand Hanne Olesen (A), og Martin Schwartzbach (DF), medlem af udvalget, deltog.

”Det er nu engang politikerne der har truffet beslutningerne om vejen, derfor stiller jeg mig til rådighed her i dag for at forklare hvor vi er henne i den her sag," sagde Jakob Beck Jensen, formand for Teknik- og miljøudvalget, og faktisk først medlem af udvalget efter at beslutningen om den pågældende vej er truffet, i sin indledning til de mange fremmødte borgere. 

Anne Overgaard, beboer på Højen i Raklev, har i efterhånden flere år fulgt sagen og sagde til de fremmødte,

”Det her er den hemmelige vej, den er besluttet i et budgetforlig for budgetåret 2017, og forvaltningen har vurderet at vejens forløb er fastlagt i tre lokalplaner og i kommuneplanen, og derfor er der ikke lokalplanpligt, så som borger skal man ligge de tre lokalplaner sammen med kommuneplanen for at finde ud af hvordan vejforløbet bliver, det betyder at der har ikke været nogen høring, ingen ved hvad der skal ske, trafiksikkerheder er ikke blevet drøftet og der har ikke været nogen indsigelser, men nu sidder vi her i dag og føler at vejen er trukket ned over hoved på os”.

Det borgerne især er bekymret over er at vejen som skal etableres, munder ud i et T-kryds på Hestehavebakken, og det havde landskabsarkitekt Birgitte Fink, som var hyret ind af Raklev Kirke, følgende kommentar til,

”Når man ser det projekt som nu er lagt frem, så vækker det dyb bekymring når man tænker på trafiksikkerheden, Det er en bred vej, 7,5 meter, med fortov og cykelsti i begge sider, som munder ud i Hestehavebakken som er fem meter bred og hverken har fortov eller cykelsti, det er bekymrende, samtidig skal der tages 2,5 meter af præstegårdshaven hvilket vil gave væsentligt mere støj i præstegården, er der taget højde for det.”

Beboerne i området har foreslået at vejføringen i stedet ændres så den kommende vej går bag om Raklevgården og munder ud i Nyrupvej, det forslag har administrationen undersøgt, og det bliver en dyrere løsning, derfor er det forslag forkastet, men det er også tvivlsomt om det oprindelige projekt kan holdes inde for de 13,7 mio. kr., og så skal hele sagen behandles på ny.

”Helt ærligt så håber jeg den vej kommer til at koste 25 mio. kr., for så skal vi forfra, vi har nok mere behov for lige at synke spyttet og se om ikke der skulle laves en omfartsvej uden om byen i stedet for, og så med en afstikker til Herredsåsen, vi skulle måske i stedet lave en cykel-gangsti nu og så lige se tiden an med en omfartsvej. Hvis vi får et overslag der siger 13,7 mio. kr. så er løbet kørt og byggeriet går i gang, men bliver prisen meget dyrere så skal vi ikke bygge noget som ikke er velkomment, så skal vi da tænke os om igen,” sagde Hanne Olesen.

Og Martin Schwartzbach er heller ikke begejstret for den planlagte udmunding på Hestehavebakken,

”Jeg er sikker på at prisen for vejen bliver væsentligt højere end budgetteret, og så er jeg ikke bange for at trække tæppet væk under projektet,” sagde han.

”Jeg er blevet klogere af at høre på jer her i dag, det er noget i har sat jeg meget ind i, men jeg er nødt til at vende tilbage til at det er flertallet i kommunalbestyrelsen som har truffet beslutningen, og det var et stort ønske fra alle partier i kommunalbestyrelsen, så er spørgsmålet om den skal tilknyttes til Nyrupvej eller Hestehavebakken,” sagde Jakob Beck Jensen som sin afsluttende kommentar.

Administrationen i Kalundborg Kommune er i gang med at indhente et prisoverslag som så skal behandles på oktober mødet i Teknik- og Miljøudvalget.Klik her for at se billederFacebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0