AnnonceLuk annonce
Børnene kommer i skole og dagtilbud igen torsdag efter påske

09-04-2020

Torsdag den 16. april er de kommunale dagtilbud og folkeskolerne klar til, at tage godt imod børnene. Kalundborg Kommunes gradvise genåbning af de kommunale dagtilbud og folkeskoler sker med afsæt i de nationale, sundhedsfaglige vejledninger. Det er ganske grundige vejledninger i forhold til de sundhedsmæssige foranstaltninger, der skal tages i den kommende periode, oplyser Kalundborg Kommune i en pressemeddelelse.

Jeg tror ikke, at hverken forældre eller børn kan forvente helt den samme hverdag, som før nedlukningen. Det er fortsat en ekstraordinær situation. Derudover vil der sandsynligvis fortsat være nogle enkelte spørgsmål, som skal afklares parallelt med den gradvise genåbning: F.eks. faglige/pædagogiske overvejelser og lignende,” siger Michael Gravesen, Børn og Ungedirektør i Kalundborg Kommune .

Selvom store dele af Danmark har været nedlukket, så er der alligevel mange voksne, som de seneste uger har været på deres almindelige arbejde i ældreplejen, butikkerne, fabrikken, sygehusene og så videre. I forlængelse heraf fortæller Michael Gravesen, at 

Det er mit indtryk, at der efterhånden er mange børn, som også savner hverdagen. Der er helt naturligt forældre, som kan være bekymrede for coronasmitte, når flere børn skal afsted i dagtilbud og skole igen. Her vil jeg appellere til, at man har tillid til sundhedsmyndighedernes vurderinger og vejledninger”.

Lærer og pædagoger vil i løbet af tirsdag og onsdag forberede sig på en udvidelse af kapaciteten i forhold til de børn, som de seneste uger har benyttet nødpasningen. Der skal være god plads imellem børn og elever. Det betyder, at borde og stole arrangeres, så der er afstand mellem alle. Derudover vil det være mulighed for at dele børn og elever op i mindre grupper samt have en lang række udendørsaktiviteter. Selvfølgelig under hensyntagen til vejret.

I denne periode springer vi eksempelvis fælles morgensang over og forsøger i det hele taget, at undgå at samles alt for mange ad gangen,” pointerer Michael Gravesen

I forlængelse af vejledningen fra Sundhedsstyrelsen, så udvides rengøringen til to gange om dagen på udvalgte områder som toiletter. Derudover også rengøring af legetøj, dørhåndtag, bordoverflader med videre. Der vil helt generelt være en opmærksomhed på hygiejne og adfærd, herunder håndvask med vand og flydende sæbe for både børn og voksne. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en række forskellige materialer som YouTube film, plakater, foldere og lignende som også sendes til forældre og medarbejdere.

I forhold til at aflevere og afhente, så skal man tage hensyn til hinanden ligesom man gør andre offentlige steder, så der ikke samler sig mange børn og voksne samtidigt ved indgangen til skolen og dagtilbuddet. Man kan eventuelt benytte forskellige indgange eller give hinanden 2-3 minutter. Har man snot, feber eller tegn på sygdom, så skal man blive hjemme fra børnehaven, dagplejen eller skolen indtil 48 timer efter de sidste symptomer.


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0