AnnonceLuk annonce
Vil du være med til at redde liv?

17-10-2018

Modelfoto.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Region Sjælland søger førstehjælpere til Danmark Redder Liv, og allerede nu har de fået flere end 1.000 tilmeldinger, hvilket er halvdelen af, hvad man søger. 

Mere end 1.000 har meldt sig som frivillige førstehjælpere til Danmark Redder Liv, og dermed er man halvvejs, da målet er 2.000 førstehjælpere i Region Sjælland.

Region Sjælland, Region Syddanmark, Dansk Folkehjælp og FirstAed står bag kampagnen Danmark Redder Liv, og målet er, at man inden den 28. oktober har skaffet 2.000 førstehjælpere. 

Vi skal øge overlevelsen efter hjertestop

Danmark ligger helt i top, når det gælder om at få folk til at overleve efter hjertestop udenfor sygehus. Hvert år får ca. 3.500 personer hjertestop uden for sygehus. Antallet af overlevende er steget fra knap 150 personer i 2002 til over 500 i 2014. En af årsagerne til dette er, at antallet af tilfælde, hvor der ydes hjerte-lungeredning før ambulancens ankomst er steget fra 19 % i 2002 til 66 % i 2014.

Resultatet hænger sammen med danskernes vilje og evne til at give hjerte-lungeredning og bruge en hjertestarter. Hvis en person får hjertestop, og der ikke gives livreddende førstehjælp inden ambulancen når frem, overlever én ud af 30. Ydes der livreddende førstehjælp af lægmænd overlever én ud af 8. 

Trods fremgang er der stadigvæk store muligheder for forbedringer. Ifølge Dansk Hjertestopregister sker 72 % af alle hjertestop i eget hjem. Antallet af overlevende for denne målgruppe er kun steget fra 3 % til 7 % over 12 år, hvorimod antallet af overlevende i offentligt rum er steget fra 7 % til 24 %. Selvom antallet af offentlige hjertestartere i det offentlige rum er mangedoblet de seneste år, så er der kun sket en stigning i antallet af tilfælde, hvor der anvendes hjertestarter før ambulanceankomst fra 1,2 % i 2002 til 3,6 % i 2014.

Hvert et minut er afgørende

Førstehjælperne skal netop yde hurtig hjælp til folk, der får hjertestop i eget hjem eller i offentligt rum. Førstehjælperne er de første til at hjælpe, inden ambulancen når frem, og hvert et minut er afgørende, da chancen for overlevelse bliver reduceret med ti pct. for hvert minut, der går. Ambulancen når i snit frem, efter 8,18 minutter i Region Sjælland. 

Kursus i Kalundborg

Når du melder dig som førstehjælper, skal du gennemføre et førstehjælpskursus. Bor du i Kalundborg, kan du gratis deltage i et sådan i 5 Tårns Motions klubhus i Kalundborg.

”Vi har en hjertestarter, og det er da dumt at have den hængende, hvis man ikke kan bruge den, hvis det skulle blive nødvendigt. Det er let, men der er måske nogle, der er bange for at gøre det forkert. Og nu kan man altså tilmelde sig et kursus i forbindelse med at blive Førstehjælper,”siger formand for 5 Tårns Motion, Erik Johnsen.

Udover de 2.000 frivillige ønsker Danmark Redder Liv også at skaffe 150 klynger, som kan være organisationer, lokalsamfund og andre grupper, der kan rykke ud, hvis uheldet er ude.

Sådan fungerer det i praksis

Når der sker et hjertestop, og der bliver ringet 112, vil vagtchefen tilkalde de ni første førstehjælpere, der geografisk er tættest på. Tre førstehjælpere bliver udvalgt, og de får tilsendt adressen på hændelsesstedet og rutevejledning. Førstehjælperne har dog forskellige roller. Én sendes ud for at yde førstehjælp, en anden skal efter hjertestarter, og den tredje sendes ligeledes ud til hændelsesstedet for at hjælpe til.

Tilmelder man sig som førstehjælper, skal man også downloade en app på sin smartphone.

Læs mere på www.redderliv.dkFacebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0