AnnonceLuk annonce
Biogas - en grøn gevinst for Kalundborg

27-08-2019

Det er i disse store tanke at biogassen dannes. Foto: Jens Nielsen

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Kalundborg Bioenergi var sidste sommer præget af forskellige problemer, der forårsagede, at naboerne var voldsomt generet af lugtgener fra anlægget. Selve processen har de styr på, og man håber nu på, at biogassens vigtige rolle, i den grønne omstilling og for regeringens grønne klimamål i 2030, igen kommer i fokus.

Der bliver anlagt biogasanlæg mange steder i landet, da det er en del af regeringens klimamål, og Kalundborg Bioenergis samarbejdet med Novo Nordisk og Novozymes i Kalundborg er på miljøområdet en grøn gevinst for Kalundborg og dermed også for Danmark - og i sidste ende resten af verden.  

De er otte ansat hos Kalundborg Bioenergi, der anvender restprodukter fra insulin- og enzymproduktionen ved Novo Nordisk og Novozymes. Dvs. de laver altså energi bl.a. fra enzymer og spildevand. Både fast og flydende bliver til bioenergi. 300.00 tons om året, hvoraf 150.000 tons er fra Novozymes. 

”Der kører fast lastbiler fra Novozymes og Novo Nordisk til Kalundborg Bioenergi med omkring 780 tons om dagen hver dag i ugen. Det meste kørte man tidligere ud på markerne. På vores anlæg afgasser vi restmaterialerne, og det færdige produkt er Co2-neutral biogas, som vi sender ud i gasnettet. Vores Co2-neutrale produktion svarer til det årlige energiforbrug for 5000 – 6000 lokale hustande, og vi reducerer dermed årligt Co2-udledningen for Kalundborg Kommune med 17.000 tons Co2,” siger Erik Lundsgaard, der er direktør i Kalundborg Bioenergi, og han fortsætter:

”Vi fortrænger også noget kunstgødning, som ellers ville blive produceret på fossilt brændstof og fragtet med skib - typisk fra Østeuropa. Derudover gør vi biogødningen mere tilgængelig for planten, således at gødningen lettere optages i planten, og dermed ikke udvaskes til grundvandet.”

Grøn energi

Der bliver også taget hensyn til landmanden, der nu får et meget grønnere materiale spredt ud over markerne, da man benytter det afgassede materiale som gødning. 

”Vi laver designergødning ved at hive fosfor ud af materialet, så der ikke kommer for meget ud på markerne, og det bliver leveret til de lokale landmænd, så der er kort transportafstand, og dermed sparer man også miljøet for unødvendig Co2-udledning. Vi har otte lastbiler, der kører om dagen på anlægget, hvilket i snit er omkring 40 vognlæs hver dag,” fortæller Erik Lundsgaard.

Styr på sikkerheden

Der bliver taget prøver på samtlige vognlæs, der kommer ind til anlægget i Kalundborg. Der er ansat en laborant, der tjekker de forskellige masser dagen lang. Alt er overvåget af en computer hele tiden, ligesom computeren er overvåget af en ansat, der straks vil få besked, hvis noget i produktionen ikke er, som det bør være. Ydermere er der en censor på skorstenen, der måler udledningen af svovlbrinten, hvilket altså kan ses som en svovlbrinte sladderhank.

”Vi kvalitetstjekker samtlige læs både for kundens og egen skyld. Vi har et anlæg, hvor vi skal vide præcis, hvad der kommer ind for også at vide, hvad der kommer ud. Vores laborant måler blandt andet metan- og svovlbrinte indhold, og på vores skorsten har vi en måler, der altid viser os, hvor meget svovlbrinte, vi udleder,” siger Erik Lundsgaard.

Har ombygget for mio.

Kalundborg Bioenergi har brugt adskillige mio. kr. på forbedringer i forbindelse med problemerne, der har været med lugtgener. Da biogasanlægget forårsagede meget grim lugt i området i en længere periode sidste sommer, valgte man af tekniske årsager at lukke ned for anlægget en måneds tid, og i stedet brændte man 800.000 kubikmeter biogas direkte i fakkel. Derudover har Kalundborg Bioenergi siden sidste sommer foretaget en længere række af tekniske justeringer og ombygninger, der har til formål at mindske lugtgener fra anlægget. 

”De sidste ombygninger er foretaget i uge 29 i år. Vi har virkelig brugt penge, tid, tanker og ressourcer på at forbedre det hele, og det har været højt prioriteret. Jeg synes, at vi er kommet rigtig langt siden sidste sommer, og vi fortsætter selvfølgelig arbejdet på anlægget fremadrettet,” slutter Erik Lundsgaard.

Fakta:

  • På Kalundborg Bioenergis anlæg omsættes restprodukterne fra Novo Nordisk og Novozymes produktion via bakterier til metangas.
  • Efter biogasprocessen i nogle reaktorer ender biomassen som gødning til landbruget. Denne gødning laves specielt, så det passer til gødningsbehovet for de lokale landmænd.
  • Biomassen fra et biogasanlæg optages bedre i planterne sammenlignet med, hvis biomassen var kørt direkte på landbrugsjord (det gjorde man med restmaterialerne før Kalundborg Bioenergi kom til). Derfor er der altså nu tale om mindre udvaskning til grundvandet.
  • Sammenfattende fortrænger biogasanlægget noget fossilt brændstof, svarende til den mængde bionaturgas man injicerer i naturgasnettet. 


Klik her for at se billederFacebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0