AnnonceLuk annonce
Billedserie: Udfordringer i havneparken

06-02-2019

De store ankerblokke graves ned i jorden og forbindes med en jernstang til kajvæggen. Foto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

Entreprenører er i gang med at renovere kajen ved havneparken, bl.a. bliver der etableret terrasse-niveauer ned til vandet, men der er masser af overraskelser i jorden som giver entreprenørerne udfordringer.

De store maskiner begyndte 1. oktober på det store projekt med at etablere nye kajkanter og højvandssikring på strækningen fra Vænget og mod vest, hen til Pilotbroen, hvor lodsbåden lægger til. Nu er den nye spunsvæg sat og det arbejde som i øjeblikket pågår, er selve forankringen af den nye spunsvæg, hvor store betonklodser graves ned i jorden og forbindes med en jernstang til spunsvæggen, men det arbejde har givet nogle overraskelser.

”Vi troede det var som de tegninger der er lavet projekt ud fra, men det var det så ikke, entreprenørerne har bl.a. mødt nogle såkaldte gamle kajsøm, som er banket mere end 20 meter ind i kajkanten, endvidere har vi fundet nogle gamle trækonstruktioner som er fra før 60’ erne som har været brugt som forankring til en meget gammel kajvæg,” fortæller havnefoged Michael Høy, Kalundborg Kommune, og fortsætter,

”Vi møder meget historik, vi møder også mange gamle kabler, gamle fundamenter, og vi har måtte flytte hovedvandledningen som lå der hvor der skulle laves forankring. Vi er også stødt på en gammel kloak som ingen kender, den er helt tør, men vi er nødt til at finde ud af hvor den går hen og sikre den, ellers bliver det en rotteredde.”

Når selve kajvæggen er færdig, skal der etableres højvandssikring i form af en støttemur som sættes tre meter inde fra selve kajkanten, på den måde bliver der en kant man skal op over for at kunne gå på selve kajområdet, men her etableres der flere steder på strækningen, trappeovergange så man kan gå op over støttemuren og ned på et lavere areal, endvidere vil der i støttemuren, ud for det gamle pakhus, blive lavet nogle indhak med plads til bænke, så man også her kan nyde udsigten ud over vandet.

Støttemuren er i øjeblikket ved at blive fabrikeret på en elementfabrik.

Selv om man er stødt på uforudsete udfordringer regner Michael Høy med at tidsplanen holder, dvs at entreprenørerne skal være ude af havneparken den 1. maj, for så at vende tilbage og begynde på den næste etape til efteråret.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0