Billedserie: Det gik helt i kage

Panelet af politikere med deres medbragte kager. Foto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

Danmarks Naturfredningsforening havde, søndag eftermiddag, inviterer til et lidt utraditionelt vælgermøde på Fugledegård ved Tissø. Et vælgermøde der i bogstaveligste forstand gik i kage.

Søndag eftermiddag havde Danmarks Naturfredningsforening, i samarbejde med Naturpark Åmosen, inviteret alle natur- og miljøinteresserede til ’Naturpolitisk kagebord’ på Fugledegård.

Arrangørerne havde stillet krav til deltagerne om at medbringe en forhåbentligt hjemmebagt kage. Men derudover skulle kagerne også symbolisere partiernes natur- og miljøpolitik, altså en Naturpolitisk kage.

11 partier havde taget i mod indbydelsen og mødte op til debat med rigtigt mange vælgere, der måtte bæres ekstra stole ind for at alle kunne sidde ned. Omkring 80 personer var med til mødet, der startede med fem minutters præsentation til hver af politikerne, her skulle  partiets natur- og miljøpolitik præsenteres, lige som den medbragte kage skulle have et ord med på vejen.

De fremmødte politikere var ret enige om at natur og miljø er vigtigt for Kalundborg Kommune, og det fik da også ordstyrer Jørgen T. Madsen, til at sige,

”På forbløffende vis har det vist sig at hele panelet går ind for ind for natur og miljø, så hvad det angår kan vi godt gå hjem, men jeg har en anelse om at der er opstået nogle spørgsmål som måske kan afdække om der er nuancer i begejstringen”

Efter præsentationen af partiernes politik var der kaffe samt politikernes kage, som tilhørerne i øvrigt kunne give en stemme på en udleveret stemmeseddel. Niels Erik Danielsens kage blev med 43% af stemmerne, publikums favorit.

Efter kaffen var der debat mellem politikerne og de mange tilhørere.

Arrangementet var stablet på benene primært, fordi natur- og miljøpolitikken stort set var usynlig i valgkampen i Kalundborg Kommune i 2013.

De 11 politikere som deltog i debatten var: Achmed Bichtaoui (Mangfoldighedslisten), Erik Møller (Skolelisten), Hanne Olesen (Socialdemokratiet), Jesper W. Hansen (Konservative), Lasse Jensen (Liberal Alliance), Martin Damm (Venstre), Niels Erik Danielsen (Enhedslisten), Svend-Åge Westphalen (Alternativet), Susanne Schiøtz Hansen (Radikale), Thomas Hiorth (SF) og Tonny V. Pedersen (Nye Borgerlige).

Del