Billedserie: Det eneste af sin art i Danmark

Nyt-stort og super moderne. Foto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

Et helt nyt overfladevandvæk på 1.375 m2 som er bygget på arealet ved siden af Kalundborg Forsynings lager- og garagebygning på Dokhavnsvej i Kalundborg, er torsdag eftermiddag, blevet indviet med taler og rundvisning på det topmoderne vandværk.

Man har hentet overfladevand fra Tissø siden 1961 og renset vandet siden 2003. Vandet pumpes op fra Tissø og føres videre i en 13 km lang ledning til vandværket i Kalundborg, hvor vandet renses til drikkevandskvalitet og føres videre til Novozymes, som bruger det i deres produktion. Statoil, Asnæsværket og Novo Nordisk bruger urenset overfladevand fra Tissø som tilskud til kølevand i deres produktion, hvilket erstatter brugen af grundvand/drikkevand til dette formål.

Det nye vandværk kan behandle 1.600.000 m3 overfladevand om året.

Bæredygtigt og innovativt vand.
Det nye vandværk byder på bæredygtige og forbedrede løsninger. Det afspejler sig specielt i energiforbruget, arbejdsmiljøet og hygiejnekravene. Blandt andet er brugen af klor fjernet fuldstændigt. Samtidig har det nye vandværk en større kapacitet, og er forberedt for evt. fremtidige ønsker til behandling af andre typer sekundavand og andre vandkvaliteter.

”Det er helt sikkert et fyrtårnsprojekt der skal vises frem, vi har allerede haft internationale gæster, og der bliver virkeligt noget at vise frem i 2020 hvor der skal være verdenskongres for vand i København,” sagde bestyrelsesformand for Kalundborg Forsyning, Anne E. Jensen (V) i sin tale.

Efter talerne var der rundvisning på det topmoderne vandværk, hvor bl.a. procesoperatør Bent Pedersen viste rundt mellem rør og tanke og forklarede hvordan Tissøvand bliver til drikkevand.

Del