AnnonceLuk annonce
Betonkonstruktion skal renoveres for fire millioner

03-01-2021

Betonkonstruktionen i Kalundborg Svømmehal skal renoveres for 4 mio. kr. Arkivfoto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

Betonkonstruktionen under Kalundborg Svømmehal er i 2020 gennemgået, og der er fundet akut renoveringsbehov på dele af konstruktionen for 4 mio. kr. Der søges derfor om en anlægsbevilling til det samlede rådighedsbeløb på 4 mio. kr. til renoveringen. Det skal Teknik- og Miljøudvalget tage stilling til på deres næste møde.

Der er i 2020 gennemført en teknisk gennemgang af Kalundborg Svømmehals betonkonstruktion. Gennemgangen er udført af et rådgivende firma med teknisk viden på dette område. Gennemgangen konkluderer, at der er et akut behov for renoveringen. Arbejdet omfatter udbedring af skader og forbedringer i betonkonstruktionen samt de omkringliggende konstruktioner ved springbassinet i svømmehallen.

Der forventes en samlet renoveringsperiode for arbejdet på 4 måneder. Det er derfor planen at arbejde videre med et konkret byggeprogram i foråret 2021. Herefter udbydes projektet til relevante entreprenører. Selve renoveringsperioden tilrettelægges under mest mulig hensyntagen til brugerne af svømmehallen.

Anlægsarbejdet forventes påbegyndt i juni 2021 og afsluttet september 2021.

Direktøren på området indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 4 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2021 til renovering af Kalundborg Svømmehals betonkonstruktion.

Det skal Teknik- og Miljøudvalget tage stilling til, siden skal sagen godkendes i både Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen.

Svømmehallen i Kalundborg er bygget i 1977


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0