AnnonceLuk annonce
Besparelser.

09-09-2019

Læserbrev: Besparelser

Som borgmester Martin Damm meget rigtigt fortæller, så skrev vi alle under på budget 2019, hvor der var givet håndslag på, at man på alle områder kunne finde 0,5 pct. besparelser inden for de forskellige udvalgs områder. 0,5 pct. kan lyde som ganske udramatiske beløb, men som tiden nu nærmer sig for nye budgetforhandlinger, og de forskellige udvalg har arbejdet med at løse den bundne opgave, så bliver det faktisk umuligt, at finde disse besparelser på områder, som for manges vedkommende i forvejen ikke hænger sammen, som det er nu.

Et eksempel fra dagens avis d. 9. september hvor Teknisk udvalg nu er splittet i spørgsmålet om besparelser på den kollektive bustrafik, er et typisk eksempel på, at teori er nemmere end i praksis.

Mon ikke vi kan kigge hinanden i øjnene og erkende, at kommunens budgetter på stort set alt borgernært for længst er skåret ind til benet, og det er umuligt at gøre det ringere end det allerede er nu.

Jeg minder stadig i tide og utide om, at det var en unødvendig tåbelighed, at V - R og DF afskaffede dækningsbidraget på ca. 15 - 17 millioner om året for virksomhederne. Der var ingen som efterspurgte dette, men blev politisk bestemt for at vise, at der var en borgerlig borgmester ved roret. Disse penge kunne have lunet godt i vores folkeskoler, børnehaver og ældresektoren, så vi ikke nu skal ud i endnu en umulig besparelse, hvor intet udvalg kan finde så mange penge på den borgernære service.

Jeg kunne foreslå borgmesteren, at vi politikere kunne skære ned på begivenheder som eks. planseminar, budgetseminar og folkemøder på Bornholm osv. Der er ingen fornuftig forklaring på, at vi i en så forholdsvis geografisk  lille kommune behøver at vågne op i "baronens seng på" eks. Kragerup gods, når vi har afholdt disse arrangementer på borgernes regning. Det er unødvendigt dyrt, når vi så bag efter skal skære ned på servicen til borgerne. Vi kan da afholde sådanne arrangementer på det store dyre rådhus. Der er plads og masser af mødelokaler. Jeg ser heller ingen grund til, at så mange politikere og embedsmænd deltager i en skattefinancieret ferie på Bornholm.

Jeg ved godt, at det ikke løser opgaven med at finde de ønskede besparelser, men det ville måske være et godt signal at sende til borgerne.

Med hensyn til de 0,5 pct besparelser så er jeg sikker på, at det når vi ikke i hus med. Der er ingen politikere med måske undtagelse af Venstre og De Radikale, som mener at kunne finde disse store beløb på borgerservicen herunder skolerne.

Gert Larsen, kommunalbestyrelsesmedlem (løsgænger), Kalundborg Kommune.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0