AnnonceLuk annonce
Beretning fra Lokalråd.

02-03-2018

Kirke Helsinge Og Omegns Lokalråd, generalforsamling 2018

Bestyrelsens beretning:

Bestyrelsens arbejde i året har mest drejet sig om at afslutte og vedligeholde igangværende projekter.

Sidste år omtalte vi, at vi sammen med Kr. Helsinge skole var i gang med et forslag om mere sikker trafik ved skolen. Der er i september indsendt forslag til kommunen, som meldte tilbage, at når det var blevet behandlet, ville vi få besked. Vi har endnu ikke fået tilbagemelding, men har set, at der for nyligt er blevt genemført trafiktælling i byen.

I Vinde Helsinge har vi også i samarbejde med skolen arbejdet for mere sikker trafik ved skolen og gennem byen. Der er nu lavet en plan, og de første tiltag er blevet udført af kommunen. Der er etableret et aflangt bump ved skolen, og når vejret tillader det, vil der blive lavet en opstregning til en 2-1-vej gennem byen.

Vi havde til jul, i samarbejde med menighedsrådet, opsat et juletræ på kirkepladsen, og lyssætningen fungerede godt, fordi det blev koblet sammen med lyset på kirken, hvor det blev tændt samtidig med projektørerne.  Vi har heldigvis ikke været udsat for hærværk, men til jul vil menighedsrådet plante et træ, som vi igen vil sætte lys på.  Menighedsrådet har opsat en tavle, som alle kan benytte til opslag af almen interesse. Dog ikke køb og salg. Anni opbevarer nøglen dertil for Lokalrådet. Lokalrådet har indkøbt 2 granitbænke, som senere vil blive opsat på kirketorvet, men de skal limes, når det bliver lunere i vejret, før de opsættes.

På aktivitetspladsen er gyngestativet blevet opsat, og jeg forventer, at det kan tages i brug inden påske. Den overskydende jord er blevet lagt rundt om rutsjebanen. Vi venter tålmodigt på, at smeden får afsluttet reparationen af de 2 redskaber. Vi har et ønske om at opsætte en svævebane på pladsen. En sådan bane koster omkring 100.000 kr., som vi er i gang med at søge tilskud til hos forskellige fonde.

Vi har stadig en opgave med at holde området, hvor kælkebakken og cykelcrossbanen er, fri for stort ukrudt. Det ville være dejligt, hvis der var endnu et par stykker, som ville hjælpe  os,  så vi sammen , et par timer 2 gange på en sommer, kan slå det med buskrydder. I maj ved arbejdsdagen var der mødt ni medlemmer, som ryddede ukrudt og ordnede petanquebanen samt  skiftede nogle brændte  gulvbrædder  i  shelterhytten.

Vi har henvendt os til kommunens Vej og Park om vigtigheden af, at græsset på aktivitetspladsen slås regelmæssigt. Samtidig gjorde vi opmærksom på de ødelagte vejskilte – hvoraf flere efterfølgende er blevet repareret - og foreslog, at ”Mindet” på Helsingevej gøres mere åbent og indbydende.

BIRKELY: Lokalrådet er gået ind i sagen om udviklingen på Birkely. Vi kan nu konstatere, at terapien langsomt er blevet lukket ned og faktisk reduceret til én gang ugentlig – tirsdag – mod tidligere aktiviteter 4 dage om ugen. I dag er det kun visiterede personer, som kan deltage om tirsdagen. Ved et møde på Birkely den 24. januar blev det oplyst, at der ikke fremover vil blive visiteret flere personer. En uge senere blev det dog dementeret af kommunen med det brev, som vi udsendte sammen med dagsorden til generalforsamlingen. Der vil stadig blive visiteret personer, der har brug for adspredelse, og som opfylder visitationsreglerne, men det betyder også, at pensionister i al almindelighed ikke kan deltage i dagcentret. Om torsdagen er der for øjeblikket mulighed for at blive transporteret med bus til Høng Ældrecenter for de interesserede – mod betaling selvfølgelig – men indtil videre har det ikke været succesfuldt, for de ældre vil jo helst blive her i vante omgivelser, så vi følger fortsat udviklingen i dagcentret og evt. arbejde på, at aktiviteterne om torsdagen forbliver på Birkely. Støtteforeningen Ældrecentrets Venner har været ret passive i denne sag, og foreningen synes nu at have en opgave med at finde ud af, hvad deres formål fremover vil være.

Kommunens sundhedsstab ønsker nu, alt for sent, synes vi, at indkalde frivillige, som kan etablere aktiviteter i Birkelys lokaler, i lighed med hvad der sker i Munkesøens dagcenter. Lokalerne på Birkely kan bruges af de lokale foreninger, når de er ledige. Vi  må håbe, at det vil lykkes, for det er vigtig for bosætningen i fremtiden, at der er så alsidigt tilbud som muligt i vores område. Så kender I nogle ildsjæle, som kunne have lyst til at igangsætte nogle aktiviteter, så sig endelig til.

Vi har haft besøg af Heino Smed Sørensen fra Fjaltring i Vestjylland, som fortalte om en app, som han og hans kone havde oprettet. Den hedder ”Min landsby” og er gratis. Man kan der oprette sin by, hvor alle kan dele landsbyens aktiviteter og nyheder, og virksomheder kan for et mindre beløb annoncere. Det koster lidt, men vi har ikke drøftet det endnu i lokalrådet, for der skal jo også findes en tovholder, men appen er meget brugbar og nem at benytte for beboere og turister. I appen kan man også arrangere samkørsel, ajourføre sin kalender og se kort over byen, samt orientere sig om de andre landsbyer, som har tilmeldt sig appen.

Der har i det forløbne år været 75 husstande som medlemmer i  lokalrådet, men vi vil gerne have endnu bedre opbakning. Vi har derfor lavet et hvervebrev, som blev afprøvet ved uddeling til godt 100 husstande. Det resulterede i ét nyt medlem, så vi må nok finde nogle andre metoder til at skaffe flere medlemmer.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0