AnnonceLuk annonce
Bekymringsbrev til kommunalbestyrelsen.

29-10-2018

Læserbrev:

Bekymringsbrev til kommunalbestyrelsen.

Kære politikere i Kalundborg

Inden I på mødet på onsdag vedtager den nye ressourcetildelingsmodel for folkeskolerne i Kalundborg, vil vi lige bede jer stoppe op et øjeblik og overveje, det signal I sender, hvis I vælger elevmodellen, som Børn- og Familieudvalget indstiller:

Høng Skole er en stor skole, der lige som de andre store skoler, kommer til at miste et betragteligt beløb – for os: 840.000 kr. Ganske vist over 2 år. Vi har for længst skåret de ”lavt hængende frugter” (lejrskoler, svømmeundervisning, delehold og tolærertimer er væk for mange år siden) – der ER kun lønudgiften at spare på. Det giver bekymring!

Høng Skole er også en skole med udfordringer, - vi scorer for lavt mht. afgangskarakterer. Vi er på ministeriets tilsynliste. Vi – personalet – oplever, at vi løber stærkt. Vi arbejder på at nedbringe elevfraværet, vi diskuterer, hvordan vi kan forbedre resultater, vi afprøver strategier. Vi prøver igen. Hos os er det langt fra en selvfølge, at alle elever har en egen pc – selv om portaler, læringsplatforme og de fleste undervisningsmaterialer (i hvert fald til overbygningen) er elektroniske. Vi arbejder med trivsel hver eneste dag – den enkelt elevs og klassens.

Vi kan sagtens forstå, hvis de små skoler oplever, at de med den nye ressourcetildelingsmodel indhenter et efterslæb, så de får bedre mulighed for at drive bedre skole. Det er dem vel undt! Hvis vi på en stor skole skal følge samme logik, må vi altså nu aflevere nogle midler, som vi åbenbart har fået for meget – og som I altså mener, at vi sagtens kan undvære.

Hvis man laver et helt simpelt regnestykke, der hedder ”Hvor mange kroner får hver skole egentlig pr elev?” (og vi er selvfølgelig godt klar over, at ressourcefordelingsmodellen er lavet, fordi der også er mange andre faktorer, der spiller ind) - så er udregningen alligevel en smule tankevækkende:

Her har vi bare kigget på vores nærmeste naboer fra Gl. Høng:

Løve/Ørslev: NU: 75000 kr. pr elev. NY model: 78173 kr. pr elev.         Buerup: NU: 78571 kr. pr elev. NY model: 80810 kr. pr elev                    Høng: NU: 54890 kr. pr elev. NY model: 53214 kr. pr elev

Vi sætter pris på de små skoler og anerkender, at de spiller en vigtig rolle for Kalundborg Kommunes skoleprofil. Vi mener, det er på tide, at I anerkender, at det koster ekstra at drive små skoler, – og at løsningen IKKE er at tage disse ekstra ressourcer fra de store skoler.

Venlig hilsen

Det pædagogiske personale ved Høng SkoleFacebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0