AnnonceLuk annonce
Bekymring om supermarked i trafikeret kryds

10-06-2018

Projekudviklerens placering af et supermarked ved Ugerløse.

Af Jens Nielsen

Teknik- og Miljøudvalget har valgt at udsætte sagen om at bygge et supermarked i det stærkt trafikerede kryds ved Ugerløse. 

En projektudvikler ønsker mulighed for at opføre en dagligvarebutik på op til 1.200 m2, på en 6.900 m2 stor grund, beliggende i det stærkt trafikerede kryds Slagelse Landevej, Ugerløsevej, Dyssevej ved Ugerløse.

Projektet har nu været i høring og her er der indkommet 18 bidrag fra borgere, dagligvarebutik, Oplev Hvidbæk, og bestyrelsen for SuperBrugsen Ubby.

Bidragene er karakteriseret ved at tilkendegive, om man er for eller imod forslaget, og der ytres forskellige synspunkter i begge retninger. I hovedtræk omhandler bidragene tre temaer, betragtninger om behovet for ny butik, betydningen for Ugerløse, mulige konsekvenser for øvrige butikker i lokalområdet og ikke mindst de trafikale forhold i det stærkt trafikerede kryds.

I denne uge har Teknik- og Miljøudvalget så behandlet sagen og de mange høringssvar, og har på den baggrund valgt at udsætte sagen.

”Vi har valgt at udsætte sagen, og det gør vi fordi vi ønsker en gennemgang af selve hovedstrukturen i kommuneplanen, der er lagt op til at den her butik kommer til at ligge i en landzone, samtidig skal der udarbejdes en analyse af projektets påvirkningen af trafikken i krydset, da det i forvejen er meget trafikeret, og det giver selvfølgelig en vis bekymring om et supermarked i det trafikerede kryds, derfor er sagen udsat i første omgang,” fortæller Jakob Beck Jensen (V), formand for Teknik- og Miljøudvalget i Kalundborg Kommune.

Flere butikker kan måske blive nødt til at lukke

Projektudvikleren henviser til den i ansøgningen fremlagte markedsundersøgelse, der ud fra dækningsgraden (balance mellem butikkernes omsætning og borgernes forbrug) konkluderer, at området er underforsynet med dagligvarer, men mange af høringssvarerne går på at det vil gå ud over Rørby Brugs, Superbrugsen Ubby og Fakta i Ubby, og at en eller flere af disse forretninger kan blive nødt til at lukke hvis der opføres et stort supermarked ved Ugerløse, men foreløbigt er sagen altså udsat indtil der foreligger mere materiale i sagen.

Læs også: Ansøgning om nyt supermarkedFacebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0