Bekymret for manglende udmelding om motorvejsprojekt

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Politikere efterspørger dato for færdiggørelse af Kalundborgmotorvejen. Bekymringen går på, at regeringen ikke melder klart ud om, hvornår man vil færdiggøre rute 23 til Kalundborg, og det vækker bekymring. Erhvervslivet i Kalundborg håber fortsat på, at være højt prioriteret.

Sjælland har meget brug for en færdig vej, understreger borgmesterkandidat Camilla Hove Lund (V) og folketingskandidat Malene Grandjean (V). De efterlyser klare svar fra regeringen. De mener, at det er skidt, at Socialdemokratiet med sin nye trafikplan udskyder alle trafikinvesteringer på ubestemt tid. 

”Socialdemokratiets trafikplan er renset for alle konkrete tidsplaner – og samtidig går man fra at operere med en 10-årig tidsramme til en 15-årig tidsramme,” siger Venstres nye folketingskandidat, Malene Grandjean og understreger, at der er brug for et klart svar fra regeringen. Hun er især bekymret på erhvervslivets vegne.

Kronik om Kalundborgmotorvej i Børsen

I april skrev adm. direktør for Novo Nordisk, Lars Fruergaard Jørgensen, adm. direktør Ørsted, Mads Nipper og adm. direktør A.P. Møller-Mærsk, Søren Skou da også en kronik i Børsen, hvori de beskriver nødvendigheden af, at motorvejen hele vejen til Kalundborg bliver færdiggjort af flere årsager. Ambitiøse miljø- og klimamål samt rekruttering og fastholdelse af kompetente medarbejdere er blot to vigtige årsager. 

I kronikken skriver de tre adm. direktører bl.a.: ”En af de streger, der er på tale, at tegne på Danmarkskortet i en kommende infrastrukturaftale er, at udbygge motorvejen, så den når helt frem til Kalundborg. Vi har et fælles ønske om, at Folketinget prioriterer de sidste 28 km, der mangler for at knytte Kalundborg til det eksisterende motorvejsnet, der også kobler Danmark og dansk eksport sammen med resten af Europa og verden.”

Endvidere: ”Vores opfordring skal derfor være, at slå stregerne på det nye Danmarkskort, hvor de vil understøtte virksomheder, der bidrager solidt til eksport og vækst for det danske samfund, og som løfter den grønne dagsorden. Ikke mindst opfordrer vi Folketinget til, at løfte denne vigtige dagsorden i samlet folk således, at der er sikkerhed om de kommende års investeringer i trafik.”

Vil have et klart svar

Malene Grandjean og Camilla Hove opfordrer derfor regeringen til at komme med klart svar på, hvornår man vil påbegynde arbejdet med at færdiggøre Kalundborgmotorvejen. De er bekymrede for, at alle trafikinvesteringer bliver udskudt på ubestemt tid. 

”Kalundborg lykkes med at skabe unikke alliancer til erhvervslivet, uddannelsesinstitutionerne og lokalsamfundene, og det bør være et forbillede for mange. Jeg er stolt over at være en del af det stærke samarbejde, som tiltrækker så mange store erhvervsinvesteringer. Men jeg savner både på Kalundborgs og Holbæks vegne, at vi også bliver hørt af den nuværende socialdemokratiske regering, når det gælder udbygningen af Kalundborgmotorvejen, som er afgørende trækplaster og motor for den udvikling, der er på vej i Kalundborg. Og det er samtidig afgørende for, at vi også skaber nye succeser i Holbæk,” siger folketingskandidat Malene Grandjean, og fortsætter: ”Vi ved simpelthen ingenting. Ingen på Sjælland ved noget som helst – og det er altså ikke nogen hjælp. Usikkerhed er faktisk det værste, investorer ved. Derfor har vi brug for et klart svar.”

Håber på fortsat høj prioritet

De store spillere i erhvervslivet i Kalundborg håber fortsat på, at Kalundborgmotorvejen er blandt de første projekter. De snakker, ligesom forfatterne af kronikken i Børsen, om udfordringen i forhold til vækst, men også udfordringen i at tiltrække og fastholde kompetent arbejdskraft, når infrastrukturen halter.

”For Novo Nordisk har det længe været et stort ønske at få etableret de resterende 30 kilometer motorvej til Kalundborg. Det er et ønske, vi deler med en række andre virksomheder i Kalundborg, som alle har brug for motorvejen til at understøtte fortsat vækst. Pendlerne udgør en stadig større andel af det samlede antal beskæftigede i Kalundborg Kommune. I det seneste årti er antallet af pendlere til Kalundborg Kommune steget fra knap 4.900 til godt 5.800. På Novo Nordisk alene beskæftiger vi over 3.000 medarbejdere på vores store produktionsfacilitet i Kalundborg. I dag har vi dog udfordringer med at tiltrække og fastholde medarbejdere, og derfor er vi meget glade for, at Kalundborgmotorvejen bliver prioriteret i regeringens udspil. Nu ser vi frem til en bred politisk aftale på dette vigtige område, så vi sikrer stabilitet omkring rammevilkårene på infrastrukturområdet. Det er vores forhåbning, at Kalundborgmotorvejen vil blive prioriteret, som et af de første projekter,” siger Michael Hallgren, der er produktionsdirektør hos Novo Nordisk Kalundborg.

Dennis Lenthe Olesen, direktør for de nordiske aktiviteter hos APM Terminals håber ligeledes på, at motorvejen fortsat er en prioritet hos regeringen: ”Vores klare holdning er selvfølgelig, at man skal prioritere Kalundborg motorvejen for Kalundborg samt hele områdets udvikling. Det giver mening, at den bliver prioriteret,” siger han.

APM Terminals åbnede deres nye containerterminal på et 50.000 kvadratmeter stort areal på Ny Vesthavn i Kalundborg, hvilket har givet øget lastbiltrafik på bl.a. rute 23.

Del