AnnonceLuk annonce
Bedre brug af hallerne – meget mere haltid

16-03-2019

Aktivitetsmåling i Kalundborg Kommunes haller og gymnastiksale.

Kalundborg Kommune har indgået et samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden og Webitall om aktivitetsmåling i kommunens haller og gymnastiksale.

”Formålet med projektet er at vi får et bedre indblik i brugen af vores faciliteter og på baggrund heraf kan optimere både faciliteterne og måden vi alle bruger dem på. Når vi ser på landsgennemsnittet for udnyttelsesgraden, af idrætsfaciliteter ses der en betydelig difference mellem den mængde tid der bookes og den tid der reelt bliver brugt.

Vi forventer at det samme gør sig gældende i Kalundborg Kommune, herudover vil projektet også kunne vise os, hvor vores faciliteter bliver brugt til den selvorganiserede idræt, hvilket vi kun kan gætte os til i dag.

Vores faciliteter er jo til for at blive brugt og er i dag meget stor rift om særligt vores haller. Derfor er det helt klart vores ambition at projektet kan skabe både indsigt og vise muligheder for hvordan vi kan få endnu flere aktiviteter ind i vores faciliteter,” fortæller Idræts- og Fritidskonsulent Anders Hørberg.

Udover at projektet vil give et indblik i brugen af faciliteterne vil den indsamlede data fremadrettet også kunne styrke strategien for fremtidig udvikling af idrætsfaciliteterne.

Det vil således blive synligt hvilke faciliteter der bruges meget – og dermed også slides mest.

Måling ikke overvågning

Selve målingen sker ved at et eller flere kameraer monteres i faciliteterne. Kameraerne tager billeder, som anvendes til at vurdere udnyttelsen af faciliteten på forskellige tider af døgnet. Områderne som har kameraer monteret fotografere regelmæssigt og med faste mellemrum alle ugens dage, således der opnås et validt sammenligningsgrundlag til statistisk brug.

Umiddelbart efter fotografering bliver de tagne fotos anonymiseret ved sløring således, at ingen personer kan identificeres. De oprindelige fotos gemmes ikke, og kan ikke genskabes.

Projektet rulles ud i alle kommunale haller og gymnastiksale fra uge 12 og frem til uge 27, herefter vil projektet indtil videre kører for to år.

Der vil blive skiltet på alle de faciliteter hvor kameraerne hænges op med den nødvendige information.

I løbet af næste uge vil der kunne læses mere på www.kalundborg.dk/merehaltidFacebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0