AnnonceLuk annonce
Det røde bånd kunne endelig klippes

08-07-2021

Onsdag eftermiddag blev Avista Greens nye anlæg officielt indviet. Foto: Gitte Korsgaard

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Onsdag eftermiddag var der officiel indvielse på Avista Greens anlæg i Kalundborg, selv om selve produktionen på det helt nye spildolieraffinaderi på havnen i Kalundborg startede sidste år. COVID-19 udsatte festlighederne, men i dag var det muligt, med tyske gæster, helt officielt af klippe den røde snor over.

Avista Oils raffinaderi på Kalundborg Havn brændte ned til grunden i en voldsom brand i sommeren 2017, men i sommeren 2020 stod raffinaderiet, med det nye navn – Avista Green - igen klar til at pumpe den første spildolie ind i rørene – fra et helt nyt raffinaderi, bygget for en halv mia. kr. I dag kunne man så endelig helt officielt indvie det nye anlæg til trods for, at anlægget har været i brug siden august 2020. COVID-19 satte en stopper for festlighederne da, men onsdag formiddag var det endelig muligt, med gæster fra Tyskland, at fejre spildolieraffinaderiet.

Leon Sloth Skovbo, der er administrerende direktør for AVISTA Green bød velkommen til både danske samt tyske gæster fra bestyrelsen. Han begyndte med at takke bestyrelsen i Avista Oil AG samt aktionærerne, og kollegaer i Avista Green og Avista Oil Danmark. Dernæst takkede han bl.a. Andreas Weinberger, der er formand for Avista Oils bestyrelse, for at tro på dem, da det hele så håbløst ud efter den voldsomme brand i 2017.

“Egentlig skulle vi være mødtes sidste år, men pandemien gjorde det umuligt, og vi var nødt til at starte vores nye raffinaderi op i pandemiens skygge, men det har alligevel været en succes….Men vi var usikre på, om der var en fremtid for raffinaderiet i Kalundborg. Men heldigvis, blot et par måneder efter branden, fik vi kontakt til Greenbottle i England, og Avista indvilligede i at genopbygge raffinaderiet…Det er nu vores job at gøre det godt og dermed tilbagebetale investeringen og mere til. Vi vil i hvert fald gøre vores bedste,” sagde Leon Sloth Skovbo bl.a. i sin tale.

Da han var færdig med at tale, sagde Andreas Weinberger et par ord, og lavede bl.a. lidt sjov med, at deres engelske kollegaer ikke var til stede i dag, da de havde travlt med EM i fodbold.

”I har gjort et fint stykke arbejde efter branden de sidste fire år. En brand,, som jeg slet ikke kunne forestille mig kunne ske. Men vi besluttede os ret hurtigt for at genopbygge anlægget, og jeg håber, at vi bliver i Danmark i mange gode år fremover,” sluttede han sin tale med at sige.

Det nye spildolieraffinaderi i Kalundborg skal håndtere 100.000 tons spildolie om året, spildolie som for den største del sejles til Kalundborg, resten køres med tankvogne. Der er gået ca. 700 tons stål til det nye anlæg, ca. 18 km rør, og mere end 100 km kabler er lagt ud. 

50 mio. kr. til brandsikkerhed

På det nye anlæg er der brugt 50 mio. kr. alene til brandsikkerhed. Der er bygget en tank med 3.200 kubikmeter vand til brandslukning, der er installeret fire store dieseldrevne pumper der skal give vand til det sprinkleranlæg, der er installeret over alt på raffinaderiet.


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0