AnnonceLuk annonce
Arbejdsmiljøet er også påvirket.

20-03-2020

Læserbrev:

Arbejdsmiljøet er også påvirket

Coronavirus er en klar arbejdsmiljørisiko. Mange virksomheder og byggepladser er i fuld sving med risiko for smitte. Også her gælder Sundhedsstyrelsen vigtige råd om god håndhygiejne og undgå kontakt med personer, der har symptomer på forkølelse. Host eller nys i engangslommetørklæder, alternativt i albuebøjningen.

Det anbefales også at have en tilstrækkelig afstand mellem personer, så smitterisikoen bliver så lille som mulig. Arbejdstilsynet opfordrer ikke til at raske borgere benytter mundbind. Mere konkrete tiltag kan være at dele byggepladsen op i afgrænsede arbejdsområder. Brug forskudt ankomst, pauser og afgang fra virksomheden / byggepladsen, så der skabes afstand i skure, kantiner etc. Brug håndsprit og intensiver rengøring af velfærdsforanstaltninger fx skurene. Afhold om muligt sikkerhedsmøder udenfor. Vis sammenhold ved at holde afstand.

Niels Erik Danielsen

kommunelbestyrelsesmedlem, Enhedslisten.


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0