AnnonceLuk annonce
Arbejdet med ny cykel- og gangsti i gang

07-04-2021

Mandskab og maskiner er gået i gang med at etablere cykel- og gangsti på Herredsåsen. Foto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

Kalundborg Kommune har sat gang i arbejdet med at etablere cykel- og gangsti på Herredsåsen.

I forbindelse med etablering af den nye vej over Herredsåsen til Raklev, har der været en del kritik af, at der ikke var tænkt en cykelsti ind i projektet fra Klosterparkvej, hen forbi Skolen på Herredsåsen og til den nye vej. Sagen har siden været behandlet i såvel Teknik- og Miljøudvalget som Kommunalbestyrelsen, og nu er arbejdet i gang.

Der er givet en anlægsbevilling på i alt 4,0 mio. kr. til forundersøgelse, planlægning, koordinering, projektering og udførelse af cykelstien.

Der etableres cykel- og gangsti i begge sider af vejen, så det nye stykke cykel- og gangsti bliver mangen til det som findes i samme område.


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0