AnnonceLuk annonce
God debat til generalforsamling

11-09-2020

Onsdag aften var der generalforsamling i Kalundborgegnens Antennelaug, hvor der var mødt en hel del medlemmer op til en god debat. Privatfoto.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Onsdag aften var der generalforsamling i Kalundborgegnens Antennelaug, hvor en hel del flere medlemmer, end vanligt, var mødt op. På generalforsamlingen diskuterede man bl.a. nye vedtægter og Discovery kanalen.

Normalt tager Kalundborgegnens Antennelaugs generalforsamling ikke flere timer, og der er som regel blot mødt et par enkelte medlemmer op, udover de ansatte i antenneforeningen samt bestyrelsen. Men onsdag aften var der mødt mere end 50 medlemmer op, og der blev livligt debatteret forskellige emner, særligt forslaget til de nye vedtægter, der giver bestyrelsen ret til at bestemme alt omkring den daglige drift, herunder hvilke udbydere, man vælger at samarbejde med osv.

”Der var klart mest diskussion omkring, at bestyrelsen stillede forslag om, at vedtægterne bliver ændret, og at det fremover er bestyrelsen, der bestemmer den daglige drift. Som det er nu, kan ganske få medlemmer bestemme, og det er ikke hensigtsmæssigt. Fx i dag, hvor der er mødt 53 medlemmer op, kunne det i princippet blive de 36 medlemmer, der bestemmer over de i alt ca. 9.000 medlemmer, hvis de får en idé, og 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget. Det kan altså godt blive lidt farligt, og derfor ville vi gerne have reglerne ændret,” fortæller formand for bestyrelsen i Kalundborgegnens Antennelaug, Thomas Philip, og fortsætter: ” Medlemmerne har stadig noget at skulle have sagt, men forskellen er blot, at der skal mange flere mennesker til for at ændre på tingene, 2/3 af de fremmødte er ikke længere nok. Vi stemte om det, og det blev vedtaget.”

Derudover var der en del forespørgsler vedrørende, at man ikke længere har et samarbejde med Discovery kanalen, flere medlemmer spurgte ind til forskellige muligheder, og også det blev debatteret. Ligesom der blev spurgt ind til, hvorvidt det er økonomisk fordelagtigt, at antenneforeningen har taget serviceafdelingen hjem. Men alt i alt var det en glad bestyrelse, nogle tilfredse medlemmer og glade medarbejdere fra Kalundborgegnens Antennelaug, der sluttede aftenen efter en god debat, som formanden takkede for til slut.

”Vi er super glade for, at så mange flere medlemmer, end vanligt, var mødt op for at debattere, det skal der ikke herske nogen tvivl om,” slutter Thomas Philip.


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0