AnnonceLuk annonce
Uenighed i udvalg om nyt supermarked

08-03-2019

Projekudviklerens placering af et supermarked ved Ugerløse.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

I går behandlede Teknik- og Miljøudvalget sagen om en mulig dagligvarebutik ved Uggerløsevej/Slagelsevej. Udvalgets medlemmer var dog ikke enige, da flere ønskede at stoppe planprocessen, mens andre mente, at den skulle videre i kommunalbestyrelsen.

Det blev i går besluttet, på Teknik- og Miljøudvalgets møde, at Internorrs anmodning om at bygge en dagligvarebutik i tilknytning til Ugerløse by, på hjørnet af Uggerløsevej ud til Slagelse Landevej, sendes videre til kommunalbestyrelsen. Et flertal i udvalget stemte for ikke at fortsætte planprocessen, men Hanne Olesen (A) og Niels Erik Danielsen (Ø) tog forbehold, og ønskede sagen oversendt til Kommunalbestyrelsen.

”Flertallet i udvalget vedtog i går, at stoppe planprocessen. Anne E. Jensen (V) , Martin Schwartzbach (DF) og jeg stemte for, at planprocessen skulle stoppes. Men Enhedslisten og Socialdemokratiet valgte, at sagen skal sendes i kommunalbestyrelsen og behandles der. Så må man jo tage stilling til det der,” siger Jakob Beck Jensen (V), der er formand for Teknik- og Miljøudvalget.

Jakob Beck Jensen forklarer, at baggrunden for, at han ikke ønsker en dagligvarebutik ved Uggerløsevej/Slagelsevej er, at han ikke ønsker at flytte handelslivet ud til de store indfaldsveje.

”Her er der tale om rute 22, men der har også været tale om dagligvarebutikker mange andre steder ved indfaldsveje, da der er et stort pres fra udviklerne, der vil lave supermarkeder ved de store indfaldsveje. Men det ønsker jeg ikke, og jeg tror for så vidt, at Anne og Martin, der også stemte for at stoppe planprocessen, er enige. Vi skal passe på de bymidter, vi har, og det vil i øvrigt være den samme historie alle vegne. Derudover er der også den trafikale situation, der vil være et problem, som jeg ser det,” siger han.

Vejdirektoratet ser ingen problemer

Administrationen har imidlertid været i kontakt med Vejdirektoratet, som er enig i rådgivers betragtninger, om at der trafikalt ikke vil være problemer ved at bygge en dagligvarebutik ved Uggerløsevej/Slagelsevej. Dog har Vejdirektoratet også informeret om, at de  ikke vurderer, at der er grundlag for at etablere belysning i krydset. Ligesom det heller ikke er deres vurdering, at der på nuværende tidspunkt er behov for yderligere at tydeliggøre krydset.

Der er imidlertid et afsæt i kommuneplanens retningslinjer for at etablere en enkeltstående dagligvarebutik på lokaliteten, og projektet vil forudsætte et tillæg til kommuneplanen, der udvider afgrænsningen for Ugerløse by, og fastlægger de nærmere rammer for lokalplanlægningen mv. Det vil sige, at der på nuværende tidspunkt ikke er en byggeret, hvorfor det er en politisk beslutning, om planlægningen skal fortsætte, hvilket altså kommunalbestyrelsen nu skal tage stilling til på deres næste møde.

Derudover bemærker administrationen også, at der på baggrund af trafikanalysen og vejdirektoratets udtalelser ikke lægges op til ændringer af krydset, og dermed heller ikke lægges op til at imødekomme bemærkningerne fra høringsfasen.

Fakta:

Ansøgeren, projektudvikler Internorr, ønsker mulighed for at opføre en dagligvarebutik på op til 1.200 m2 på hjørnet af Slagelse Landevej og Ugerløsevej i Ugerløse, der ligger i Rørby Sogn. Grundarealet udgør ca. 6.900 m2. Internorr skriver, i sin ansøgning til kommunen, at indkøbsmulighederne vil blive styrket i nærmiljøet, og at en ny dagligvarebutik også vil styrke indkøbsmulighederne i forbindelse med turisme fra sommerhusområder og camping samt cykelruter m.m. Internorr har ligeledes haft dialog med flere borgere og virksomheder i nærmiljøet omkring behovet for dagligvareindkøb, og har oplevet en stor opbakning fra alle.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0