Skaterbane i Munkesøen snart færdig

Den nye skaterbane i Munkesøen er snart færdig og skal, efter planerne, indvies d. 4. maj. Foto Jens NIelsen

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

På det sidste Teknik & Miljøudvalgsmøde, for få dage siden, gennemgik man status på en lang række anlægsprojekter i Kalundborg Kommune - og projekterne kører som planlagt. Bl.a. er skaterbanen i Munkesøen i Kalundborg snart færdig.

På Teknik & miljøudvalgsmøderne i marts og april 2014 drøftede udvalget en lang række anlægsprojekter, der stod på anlægsbudgetterne på vej- og parkområdet i perioden 2011-2014. Det blev bl.a. besluttet at opdele projekterne i to kategorier - henholdsvis kategori A og kategori B. Projekterne i kategori A skulle igangsættes i 2014 og afsluttes i 2015. Projekterne i kategori B skulle igangsættes i 2015. Skaterbanen i Munkesøen i Kalundborg er et af projekterne, der står færdig til maj, og status er nu, at alle projekterne i kategori A er igangsat og i proces, og at alle projekterne forventes endeligt afsluttet i 2015. 

Dog har trafiksikkerhedsprojektet på Mullerupvej vist sig ikke at være tilstrækkeligt, og der er derfor forslag om, at man - i forbindelse med prioriteringen af anlægsbudgettet for 2015 - igangsætter yderligere tiltag på Mullerupvej. Herudover vil renoveringen af bro 9 i Eskebjerg højst sandsynligt blive dyrere end, hvad budgetteret. 

De tørre tal

En del af projekterne i kategori B er igangsat, og på udvalgets møde i juni 2015 vil der igen blive givet en orientering om udviklingen vedr. anlægsprojekterne på vej- og parkområdet, herunder en nærmere redegørelse vedrørende de enkelte projekters forventede budgetmæssige status. 

Det forventes, at de planlagte projekter samlet set vil kunne udføres inden for anlægsbudgetterne 2011-2014. Eventuelle restbeløb fra enkeltprojekter foreslås overført til eventuelle budgetoverskridelser på andre projekter.

Del