Midlertidig udskiftning i kommunalbestyrelsen

Anita Winther, der tidl. har siddet i Kommunalbestyrelsen for Venstre, er nok tilbage for en stund.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Ella Rasmussen (V) anmoder ved kommende kommunalbestyrelsesmøde om orlov fra Kommunalbestyrelsen pga. sygdom, hvilket betyder, at Anita Winther (tidl. kommunalbestyrelsesmedlem for Venstre) højst sandsynligt træder i hendes sted for en periode.

Ella Rasmussen (V) har sygemeldt sig fra kommunalbestyrelsen for en periode, og Anita Winther, der er tidligere medlem af kommunalbestyrelsen for Venstre, træder ind i kommunalbestyrelsen i denne periode, som hendes stedfortræder, hvis kommunalbestyrelsen godkender dette på næste kommunalbestyrelsesmøde.

Når borgmesteren får meddelelse om, at et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måned pga. bl.a. sin helbredstilstand, indkalder borgmesteren stedfortræderen, jf. den kommunale styrelseslov.

Kommunalbestyrelsen træffer herefter beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede, altså om der er tale om et forfald, der berettiger til stedfortræderindkaldelse, samt om stedfortræderen er rette stedfortræder og valgbar. Hvis kommunalbestyrelsen imødekommer Ella Rasmussens anmodning, indtræder Anita Winther i kommunalbetyrelsen for en periode, da hun står som første stedfortræder på Venstres liste.

”Jeg kan sagtens få det til at passe, det var jo min drøm at fortsætte i kommunalbestyrelsen, men var en stemme fra det. Så jeg tager gerne over, når der er brug for mig, men det er selvfølgelig på en kedelig baggrund. Men kan jeg skal gøre arbejdet, så Ella kan koncentrere sig om at blive rask igen,” siger Anita Winther.

Der er tale om, at Anita Winther skal være stedfortræder for Ella Rasmussen i perioden 25. april - 31. juli 2018. Anita Winther vil indtræde på samtlige af Ella Rasmussens politiske poster under sygeorloven, hvilket drejer sig om 

Socialudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget samt stedfortræder for Niels-Erik Sørensen i Handicaprådet.

Del