AnnonceLuk annonce
Alle patienter får den nødvendige hjælp

08-01-2021

kontakt@tv-kalundborg.dk

Selvom Region Sjælland har ændret reglerne for patientbefordring, når man skal til og fra behandling på et sygehus, så sørger regionen stadig for, at alle patienter får den nødvendige hjælp, og kan få tilskud til deres kørsel.

Fra 1. januar 2021er der nye regler for, hvilken takst man kan få, når man bruger sin egen bil til at komme til behandling på et sygehus. Formålet med de nye regler er, at flytte penge fra kørsel til sygehusene, så patienterne får mest ud af pengene. 

”Efter vi sendte breve ud til de patienter, der tidligere har søgt om tilskud, har vi oplevet, at nogle patienter har været i tvivl om, hvad de nye regler helt præcist betyder for dem. Derfor er det vigtigt for mig at slå helt fast, at de patienter, der helbredsmæssigt har brug for hjælp til at komme til og fra behandling på et sygehus, stadig kan få den hjælp de har brug for,” siger befordringschef i Region Sjælland, Karina Bjørk Andreasen. 

Disse regler gælder fra 1. januar 2021:

Hvis patienten er vurderet til at kunne benytte offentlig transport, men vælger at køre i egen bil, vil patienten kunne modtage tilskud til kørslen svarende til rejsekorttaksten. Hvis patienten helbredsmæssigt ikke er i stand til at benytte offentlig transport, sørger Region Sjælland for at stille et befordringstilbud til rådighed for dem, enten med regionens patientbusser eller med Movia Flextrafik.

Hvis patienten vælger at køre i sin egen bil, i stedet for at benytte regionens patientbefordring, har de ligeledes mulighed for at søge tilskud svarende til rejsekortstaksten.

Patienter, der på grund af deres helbred ikke kan benytte offentlig transport eller køre med patientbus eller Movia Flextrafik kan stadig søge om tilskud til kørsel i egen bil, der svarer til statens laveste takst. Det vil eksempelvis være patienter, der har brug for en særlig indrettet handicapbil eller andre helt særlige forhold. Her er der skærpede krav til dokumentation for, hvorfor man ud fra sin helbredsmæssige tilstand ikke kan benytte offentlig transport, og dermed har ret til befordring- eller hvorfor man ikke helbredsmæssigt er i stand til at benytte et af regionens befordringstilbud. Den vurdering foretages af den behandlende afdeling på sygehuset i samarbejde med Befordringsservice.

”Det er meget vigtigt for os, at de patienter, som ud fra en sundhedsfaglig vurdering ikke helbredsmæssigt er i stand til at benytte offentlig transport eller vores befordringstilbud, stadig har mulighed for at komme til og fra behandling på et sygehus. Derfor kan disse patenter stadig søge tilskud til kørsel i egen bil, der svarer til statens laveste takst,” forklarer formand for Udvalget for Det Nære Sundhedsvæsen, Trine Birk Andersen (S).

Har man spørgsmål til, hvad reglerne betyder, kan man læse mere om det ændrede tilbud på regionens hjemmeside her: www.regionsjaelland.dk/befordring Man er også velkommen til at ringe på telefon 7015 3515, hvis man har spørgsmål.


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0